Memory Eternal: A Letter of Condolence from the Council of Bishops of UOC of the USA Upon the Repose of Cardinal Lubomyr Husar
Memory Eternal: Cardinal Lubomyr Husar

May 31, 2017

 

His Beatitude Major Archbishop Sviatoslav

His Eminence Metropolitan Stefan Soroka

Ukrainian Greek Catholic Church

 

Beloved Brothers in the Lord: Christ is Among Us!

 

On behalf of the Council of Bishops, the Clergy and Lay Faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora, we are offering our profound condolences on the falling asleep in the Lord of the deeply beloved and respected Cardinal Lubomyr Husar.

The passing of Cardinal Lubomyr is a deeply felt wound not only for the pious Ukrainian Greek-Catholic faithful, but also for all Ukrainian Christians who have admired his wise pastoral stewardship. His lifetime of exceptional leadership will live on in the hearts and minds of Christians of all religious backgrounds who were privileged to know his ministry.

We honor his memory, as he faithfully served our Lord with unwavering commitment and Christ’s love in his heart. Truly your beloved spiritual father has left behind a wonderful legacy in the memories and the hearts of everyone who had the privilege of knowing him.

In the midst of our sorrow, we must try to remember, that although his earthly journey has ended, we know that life does not end with our physical death but is just the beginning of life eternal, because our Lord promised us, “…I am the Resurrection, and the life: he that believes in me…shall never die.” (John 11: 25-26)

Thus our greatest consolation is our belief in Christ's resurrection and the resurrection of all in Him. Our constant prayer for our departed loved ones is an affirmation that they are still alive in Christ, and that, as we are all united in God's love, we will be reunited one day in heaven. For St. Paul says that "neither death, nor life...shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." (Rom. 8:38)

May his memory be eternal!

Prayerfully yours with love in Christ,

+Antony, Metropolitan

+Daniel, Archbishop

Memory Eternal: Cardinal Lubomyr Husar

31 травня 2017 року Божого

 

Блаженнішому Верховному Архієпископу Святославу

Високопреосвященнішому Митрополиту Стефану Сороці

Українській Греко-Католицькій Церкві

 

Улюблені брати і сестри: Христос Перед Нас!

Від імені Собору Єпископів, Духовенства та вірних Української Православної Церкви США та Діаспори, ми висловлюємо наші глибокі співчуття з приводу упокоєння у Господі, високо-шанованого та улюбленого, Кардинала Лубомира Гузара.

Смерть Кардинала Любомира є глибокою раною не тільки для побожних вірних Української Греко-Католицької Церкви, але й для усіх Українських Християн, хто був захоплений його мудрим пастирським піклуванням. Його виняткове провідництво буде жити в думках та серцях Християн різних конфесій, хто мав унікальну нагоду бути частиною його служіння.

Ми шануємо його світлу пам'ять, бо він вірно служив Богу з непохитною відданістю та Христовою любов'ю в своєму серці. В дійсності, Ваш улюблений духовний батько залишив позаду вражаючу спадщину у згадках та серцях усіх, хто мав честь його знати.

У час нашої скорботи, ми повинні пам’ятати, що, хоча його земний шлях завершився, ми знаємо, що життя не закінчується нашою фізичною смертю, а є тільки початком життя вічного, тому що Господь сказав нам, “Я є воскресіння і життя. Той, хто вірує в мене ... повіки не помре.” (Ін. 11:25-26)

Нашою найбільшою розрадою є віра у Христове воскресіння та воскресіння усіх в Ньому. Постійна молитва за наших близьких, які відійшли у вічність є запевненням того, що вони живі у Христі і ми усі будучи об’єднані Божою любов’ю на землі, одного дня будемо об’єднані на небі. Св. Павло говорить що “ні смерть, ні життя … не зможуть розділити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі, Господі нашім!” (Рим. 8:38)

Нехай пам'ять про нього перебуває вічно!

 

Молитовно Ваші з любов’ю у Христі,

 

+Антоній, Митрополит

+Даниїл, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873