Archpastoral Letter of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora: 38th Anniversary of Chornobyl Nuclear Disaster
Archpastoral Letter of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora: 38th Anniversary of Chornobyl Nuclear Disaster

Beloved Clergy and Faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora,

As we approach the solemn anniversary of the Chornobyl Nuclear Disaster, let us unite in prayerful observance and remembrance of the lives lost and the ongoing impact of this tragedy. As we commemorate the 38th anniversary of this Nuclear Tragedy, our hearts are heavy with the weight of recent events in world politics. In the midst of ongoing conflicts and aggressions, we are called to remember not only the lives lost in the tragedy of Chornobyl but also those affected by the current war in Ukraine.

Thirty-eight years ago, the world witnessed the devastating consequences of the nuclear catastrophe at the Chornobyl Nuclear Power Plant. The effects of this disaster continue to be felt by countless individuals and communities, reminding us of the fragility of human life and the importance of stewardship of God’s creation.

Today, as we witness the genocidal actions of the Russian Federation which destroy not only human life but the environment as well, we are compelled to renew our commitment to prayer and action.

In the face of such challenges, let us draw strength from our faith and unite in prayerful observance. Let us lift our voices in remembrance of the victims of Chornobyl and all those affected by the ongoing invasion in Ukraine. Let us also pray for wisdom and courage for our political and religious leaders, that they may act with integrity and compassion in the pursuit of peace and justice.

As members of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora, we are called to be ambassadors of Christ's love and agents of healing in a broken world. Let us use this anniversary as an opportunity to recommit ourselves to the values of compassion, justice, and environmental stewardship. Through our prayers and actions, may we bear witness to the sanctity of life and the sacredness of God's creation.

May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all as we lift our hearts in prayer and solidarity.

With paternal blessings and love in Christ,

+Antony, Metropolitan

+Jeremiah, Archbishop

+Daniel, Archbishop

Архіпастирське Послання Собору Єпископів Української Православної Церкви США та Діаспори

38 річниця з Дня Чорнобильської Катастрофи

Улюблене духовенство та вірні Української Православної Церкви США та Діаспори,

Наближаючись до річниці пам`яті Чорнобильської Катастрофи, давайте об’єднаємось у молитовному вшануванні та пам’яті про життя, які були втрачені. Не забуваймо також і про наслідки, які спричинила ця трагедія. Відзначаючи 38-му річницю цієї ядерної трагедії, наші серця засмучені через події, котрі відбуваються останнім часом у світовій політиці. В умовах триваючих конфліктів і агресії ми покликані пам’ятати не лише про життя загиблих у Чорнобильській Катастрофі, але й про тих, хто постраждав від триваючої війни в Україні.

Тридцять вісім років тому світ став свідком руйнівних наслідків ядерної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Наслідки цієї катастрофи продовжує відчувати незліченна кількість людей і громад, нагадуючи нам про крихкість людського життя та важливість опіки Божим творінням.

Сьогодні, будучи свідками геноцидних дій Російської Федерації, які знищують не лише людське життя, але й навколишнє середовище, ми змушені знову спонукати себе до молитви та дій.

Перед обличчям таких викликів черпаймо силу з нашої віри та об’єднаймось у цьому молитовному вшануванні. Піднесімо свої голоси в пам’ять про жертв Чорнобиля та всіх, хто постраждав від триваючого вторгнення в Україну. Молімося також про мудрість і мужність для наших політичних і релігійних лідерів, щоб вони мали змогу діяти чесно і милосердно, прагнучи миру і справедливості.

Як вірні Української Православної Церкви США та Діаспори, ми покликані бути посланцями Христової любові та тими, хто несе зцілення у зруйнованому світі. Давайте скористаємося цією річницею як можливістю знову взяти на себе зобов’язання щодо цінностей співчуття, справедливості та піклування про навколишнє середовище. Своїми молитвами та вчинками засвідчимо про святість життя та сакральність Божого творіння.

Нехай благодать і мир нашого Господа Ісуса Христа будуть з усіма вами, підносячи наші серця в молитві та солідарності.

З батьківським благословенням і любов’ю у Христі,

+Антоній, Митрополит

+Єремія, Архієпископ

+Даниїл, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873