Letter of Greeting to His Eminence Metropolitan Antony, Spiritual Father of the Ukrainian Orthodox Church of the USA on the Occasion of His Birthday Celebration and Name Day
Letter of Greeting to His Eminence Metropolitan Antony, Spiritual Father of the Ukrainian Orthodox Church of the USA on the Occasion of His Birthday Celebration and Name Day

30 January, 2024

Venerable Anthony the Great

 

Your Eminence Metropolitan Antony,

 

On this sacred day that marks both your Birthday and Name Day, I extend my warmest and heartfelt greetings to you. It is with prayers and great respect that I join the countless faithful and clergy of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in celebrating your ministry and life.

Your leadership as the spiritual father of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora has been a beacon of wisdom, compassion, and grace. Your unwavering commitment to the spiritual well-being of the community has been a source of inspiration for many generations, fostering a sense of unity and devotion.

As we reflect on the significance of this celebration, we are reminded of the profound impact you have had on the lives of those under your guidance. Your teachings and pastoral care have not only strengthened the spiritual foundation of the Church but have also touched the hearts of individuals in profound ways.

May this day bring you immense joy, surrounded by the love and respect of the clergy and faithful of the Church you serve. May you continue to be blessed with good health, wisdom, and divine guidance as you navigate the sacred responsibilities entrusted to you.

Your Eminence, your dedication to the principles of faith, love, and service is a testament to the rich spiritual legacy of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora. Your leadership has created a sense of unity and purpose, fostering a vibrant Ukrainian Orthodox Christian community that stands as a testament to the enduring values of our faith.

As we celebrate your Birthday and Name day, we offer our deep gratitude for your tireless efforts in shepherding the flock and nurturing the spiritual growth of the faithful. Your exemplary life serves as a guiding light for all of us on the path of righteousness.

As you continue to lead the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora with grace and humility, may God's grace surround you, granting you good health, wisdom, and strength for the challenges that lie ahead. May your unwavering commitment to the Church and its mission be rewarded with divine favor and continued spiritual growth.

In closing, I offer my prayers for your continued well-being, especially following the most recent hospitalization, and success in all your endeavors. May your life be filled with the joy of divine blessings, and may the coming year bring forth new opportunities for our Holy Church, our clergy and faithful.

With prayers, profound respect and warmest wishes,

Archbishop Daniel

Лист-привітання Митрополиту Антонію, Предстоятелю УПЦ США

30 січня 2024 р.

Преподобного Антонія Великого

 

Високопреосвященніший Митрополите Антонію,

У цей святий день відзначення Дня народження та Іменин, я сердечно вітаю Вас від імені вірних і духовенства Української Православної Церкви США, які молитовно вшановують Ваше служіння та життя.

Ваше служіння як духовного отця Української Православної Церкви США та Діаспори є джерелом світлом мудрості, співчуття та благодаті. Ваша непохитна відданість духовному благополуччю громади була і є джерелом натхнення для багатьох поколінь, сприяючи почуттю єдності та відданості.

Коли ми розмірковуємо про духовну важливість оцих святкувань, ми усвідомлюємо важливість великогота глибокого впливу, який Ви мали на життя тих, хто знаходиться під Вашою духовною опікою. Ваші вчення та душпастирство протягом багатьох років не тільки зміцнили духовну основу Церкви, але й глибоко торкнулися сердець людей.

Нехай цей день принесе Вам радість, знаючи що Ви оточені любов’ю та повагою духовенства та вірних Церкви, якій Ви служите. Будьте і надалі благословенні міцним здоров’ям, мудрістю та Проводом Святого Духа, виконуючи довірені Вам священні обов’язки.

Ваше Високопреосвященство, Ваша відданість принципам віри, любові та служіння є свідченням багатої духовної спадщини Української Православної Церкви США та Діаспори. Ваше керівництво створило відчуття єдності та мети, сприяючи активній українській православній християнській громаді, яка є свідченням незмінних цінностей нашої віри.

Святкуючи Ваші день народження та іменини, ми висловлюємо глибоку вдячність за  невтомні зусилля в плеканні духовного зростання вірних. Ваше взірцеве життя є дороговказом для всіх нас на шляху праведності.

Опікуйтеся і надалі Українською Православною Церквою США та Діаспори з благодаттю та смиренням, нехай Божа благодать оточує Вас, даруючи міцне здоров’я, мудрість і силу для викликів, які чекають попереду. Нехай Ваша непохитна відданість Церкві та її місії буде винагороджена Божою присутність та постійним духовним зростанням.

На завершення я молюся за Ваше подальше благополуччя, особливо після останньої госпіталізації, та успіхів у всіх Ваших починаннях. Нехай Ваше життя буде наповнене радістю Божих благословень, а наступний рік принесе нові можливості для нашої Святої Церкви, нашого духовенства та вірних.

З молитвою, глибокою повагою та найтеплішими побажаннями,

Архієпископ Даниїл

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873