Metropolitan Antony Released from Hospital on the 11th Anniversary of Enthronement
Metropolitan Antony Released from Hospital on the 11th Anniversary of Enthronement

In a moment of joy and gratitude, the Ukrainian Orthodox Church of the USA announces the release of Metropolitan Antony from the hospital on the day of the 11th anniversary of his enthronement as the 5th Primate of the UOC of the USA.  Truly, his recovery comes as a result of the outpouring of prayers and well wishes from the faithful community.

Metropolitan Antony, who assumed the role of Prime Hierarch over a decade ago, has been a guiding force for the UOC of the USA and Diaspora, fostering a sense of unity and faith among the Ukrainian-American community. As the spiritual leader faced a recent health challenge that led to hospitalization, the timing of his release on the 11th anniversary of his enthronement becomes a testament to the providence of faith and the endurance of his leadership.

The enthronement of Metropolitan Antony marked a significant chapter in the history of the UOC of the USA and Diaspora. Over the past eleven years, he has tirelessly dedicated himself to the spiritual well-being of the faithful, championing the values of compassion, inclusivity, and cultural preservation. The timing of his release from the hospital serves as a powerful reminder of the enduring commitment he has made to the Church and the faithful.

The 11th anniversary celebration takes on added meaning as the UOC of the USA community rejoices not only in the continued leadership of Metropolitan Antony but also in his recovery from a recent health setback. The Church has been a source of strength and support during this challenging time, with congregations worldwide coming together in prayer, solidarity, and well-wishes for the Prime Hierarch's health.

The release from the hospital on this auspicious day has sparked a wave of joy and gratitude within the UOC of the USA and Diaspora.  

Metropolitan Antony, in a statement following his release, expressed profound gratitude for the outpouring of love, prayers, and support he received during his time of illness. He acknowledged the significance of the timing and the role of faith in guiding him through the challenges of both his recent health journey and his eleven years of service as Prime Hierarch.

As the UOC of the USA and Diaspora looks forward to the continued leadership of Metropolitan Antony, the 11th anniversary celebration becomes a moment of reflection on the enduring strength of faith, the resilience of the human spirit, and the unwavering commitment of a spiritual father to his community.

Митрополита Антонія виписали з лікарні в день 11-тої річниці Інтронізації

У хвилини радості та вдячності Українська Православна Церква США повідомляє про звільнення митрополита Антонія з лікарні в день 11-ї річниці його інтронізації як 5-го Предстоятеля УПЦ США та Діаспори. Дійсно, його одужання стало результатом щирих молитов і побажань виздоровлення духовенста та вірних Церкви.

Митрополит Антоній, який понад десять років тому обійняв посаду Першоієрарха, був і є керівною силою для УПЦ США та Діаспори, плекаючи почуття єдності та віри серед українсько-американської спільноти. Оскільки духовний отець Церкви нещодавно зіткнувся з проблемою здоров’я, яка призвела до госпіталізації, час його виписання з лікарні в 11-ту річницю інтронізації стає свідченням провидіння віри та стійкості його служіння.

Інтронізація митрополита Антонія стала важливою сторінкою в історії УПЦ США та Діаспори. Протягом останніх одинадцяти років він невтомно присвятив себе духовному благополуччю вірних, відстоюючи цінності співчуття, інклюзивності та збереження культури. Час його звільнення з лікарні служить потужним нагадуванням про незмінну відданість, яку він взяв на себе перед Церквою та вірними.

Святкування 11-ї річниці набуває додаткового значення, оскільки повнота УПЦ США радіє не лише подальшому служінню митрополита Антонія, але й його одужанню після недавнього погіршення здоров’я. Церква була джерелом сили та підтримки в цей складний час, з парафіяльними громадами по всьому світу об’єднуючись у молитві, солідарності та побажаннях здоров’я Ієрарху.

Виписка з лікарні в цей знаменний день викликала хвилю радості та вдячності в УПЦ США та Діаспори.

Митрополит Антоній у зверненні після повернення з лікарні висловив глибоку вдячність за любов, молитви та підтримку, яку він отримав під час хвороби. Він звернув увагу на важливість часу та роль віри які підтримували його як і в час недуги, так і під час його одинадцятирічного служіння у сані Першоієрарха.

Оскільки УПЦ США та Діаспори з нетерпінням чекає на подальше духовне служіння митрополита Антонія, святкування 11-ї річниці стає моментом роздумів про неперевершену силу віри, стійкість людського духу та непохитну відданість духовного отця опіці та служінню його пастві.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873