Happy and Blessed New 2024 Year from Archbishop Daniel
Happy and Blessed New 2024 Year from Archbishop Daniel

Happy and Blessed New 2024 Year from Archbishop Daniel

My beloved brothers and sisters in Christ:

HAPPY NEW YEAR!    З НОВИМ РОКОМ!

As we stand on the threshold of a new year, I extend my heartfelt greetings to you, accompanied by prayers for peace, hope, and the guiding light of our Lord. In this sacred season of renewal, let us join together in prayer and reflection, seeking solace and hope for the challenges that lie ahead.

In the midst of our joyous celebrations, we cannot overlook the painful realities that surround us, particularly the ongoing war in Ukraine, a land that has witnessed the pain of strife and the endurance of its resilient people. Our hearts ache for those affected by the strife, and we lift our collective voices in fervent supplication for peace, justice, and the healing of wounded lands and spirits.

During these trying times, let us draw strength from our shared faith, for it is in the light of Christ's teachings that we find guidance and comfort. As we commemorate the birth of our Savior, may His message of love, compassion, and reconciliation inspire us to work tirelessly for peace and understanding among nations.

The Prince of Peace, whose birth we celebrate, calls us to be peacemakers in a world yearning for harmony. In the face of adversity, let us emulate the resilience and courage of the Ukrainian people, standing united in prayer and support.

As we enter the new year, may our common efforts be guided by the wisdom of the Holy Spirit, fostering compassion and understanding. Let our prayers transcend borders, reaching those who suffer, and let our actions speak volumes as we strive for a world where justice, mercy, and love prevail.

In the spirit of the season, I extend my deepest blessings to each and every one of you. May the grace of our Lord be with you in the coming 2024 year, filling your hearts with hope, joy, and the steadfast assurance that, even in the face of adversity, His love prevails.

With heartfelt prayers,

+Daniel,

Archbishop and brother in the Lord

Щасливого та Благословенного Нового 2024 Року від Архієпископа Даниїла

Мої улюблені брати та сестри у Христі:

З НОВИМ РОКОМ!

Стоячи на порозі нового року, я щиро вітаю вас, молячись за мир, надію та світло нашого Господа, котре провадитиме нас. У цей священний час оновлення об’єднаймося в молитві та роздумах, шукаючи розради та надії посеред тих викликів, котрі ще чекають нас попереду.

Навіть серед радісних святкувань важко не помітити тої болючої реальності, котра оточує нас, особливо війна, що триває в Україні, на землі, яка стала свідком болю, боротьби та витривалості свого стійкого народу. Наші серця болять за тих, хто постраждав від цієї війни, і ми одноголосно підносимо наші спільні благання за мир, справедливість і зцілення знедолених земель та зранених душ.

У ці тяжкі часи черпаймо силу з нашої спільної віри, бо саме у світлі вчень Христа ми знаходимо провідництво та розраду. Святкуючи народження нашого Спасителя, нехай Його послання любові, співчуття та примирення надихає нас невтомно працювати заради миру та порозуміння між народами.

Князь Миру, народження Якого ми святкуємо, закликає нас бути миротворцями у світі, який прагне гармонії. Перед обличчям лиха наслідуймо стійкість і мужність українського народу, об’єднавшись у молитві та підтримці.

Вступаючи в новий рік, нехай наші спільні зусилля будуть керовані мудрістю Святого Духа, примножуючи співчуття та розуміння. Нехай наші молитви долають кордони, торкаючись тих, хто страждає, і нехай наші дії уособлюють у собі прагнення такого світу, де панує справедливість, милосердя та любов.

У цей Різдвяний-новорічний час, я закликаю безмежне благословення на кожного з вас. Нехай благодать нашого Господа буде з вами в наступному 2024 році, наповнюючи ваші серця надією, радістю та непохитною впевненістю, що, навіть, перед обличчям труднощів Його любов перемагає.

Зі щирими молитвами,

+Даниїл,

Архієпископ та брат у Господі

Share This:



< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873