Archpastoral Letter for the Feast of the Nativity of Our Lord of the Council of Bishops of the UOC of the USA
Archpastoral Letter for the Feast of the Nativity of Our Lord of the Council of Bishops of the UOC of the USA

Dear and Beloved Clergy and Faithful of our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America, Western Europe and Australia-New Zealand and all our Brothers and Sisters in Ukraine,

CHRIST IS BORN!  LET US GLORIFY HIM!

Once again by the Grace of God, the Great Feast of the NATIVITY – INCARNATION of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, is upon us. Even though it comes in wintertime, the joy it brings into our lives is much more like the joy we experience in spring when we witness the all the budding of nature’s beauty.  The Nativity fills us with joy without limits. “For there is born to us this day in the City of David (Bethlehem), a Savior, Who is Christ the Lord.” (Luke 2:11)

He is the promised One prophesized throughout the Old Testament, the One Who sustains all.  He is born of the Ever-Virgin Mary as a humble infant so that He might make us children of God.  He is the Son of God Who descends from Heaven in order to lift all humanity up to Heaven – to grant us eternal life “for it pleased the Father that in Him all fullness should dwell and by Him to reconcile all things to Himself”. (Colossians 1:19-20)   Today Angels and all mankind proclaim the spiritual song of the Nativity Canon: “Christ is born!  Glorify Him! Christ has come from the Heavens! Welcome Him!  Christ is on Earth!  Exult Him!

It is sad to observe throughout this, our earthly world, a loss of relationship with God in the Holy Trinity.  We have, however, another opportunity to change this estrangement into fullness of reconciliation with Father, Son and Holy Spirit – by opening our hearts, minds and souls to the Good News of the Nativity.  We have the opportunity to relate to Emmanuel – “God with us” and to follow His lead into Heaven!  We who live in the great democracies of the world, have the opportunity to witness to the never-ending power of God, manifested to us in fullness of love – through the incarnation of His Son.

In Ukraine, however, and too many other nations around the world suffering invasion, repression and domination from beyond their borders, our brothers and sisters struggle each day to also witness - even at the darkest of times.  They struggle to hear the Nativity Carols sung in their churches, their neighborhoods and in their own homes, but often the loudness of the bombs that rain down upon those homes, neighborhoods and churches drown out the beautiful carols glorifying the Christ Child, filling their lives with fear and pain. 

As we gather together on the Eve of Nativity with all our loved ones present, we MUST remember in our prayers before Holy Supper, along with our family ancestors, all those who have suffered and perished over the last two years – simply because of greed and covetousness in those who have attempted for centuries to usurp our spirituality, our history, our culture and our very identity.  We MUST also pray for those who still suffer under daily threats to their very existence, beseeching that the comfort and Love of the Christ Child will fill and warm their hearts even under the worst of circumstances.

We assure you, our spiritual children, of our continued prayers for each and every one of you during these holy Nativity days.  May the Love of the Christ Child fill your homes and your lives in such an abundance that it cannot be contained but spread through you into the lives of all who need that Love – and you – to make their lives whole. 

 In our Lord’s All-Encompassing Love,

+Antony, Metropolitan

+Jeremiah, Archbishop

+Daniel, Archbishop

Архипастирське Послання Собору Єпископів УПЦ США на Свято Різдва Господнього

Дороге та Улюблене Духовенство та Вірні нашої Святої Української Православної Церкви США, Південної Америки, Західної Європи, Австралії й Нової Зеландії та всі наші Брати та Сестри в Україні,

ХРИСТОС НАРОДЖУЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Знову, з благодаті Божої настає Велике свято РІЗДВА – БОГОВТІЛЕННЯ Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Хоч воно  й приходить взимку, радість, яку воно приносить у наше життя, більше схожа на радість, яку ми відчуваємо навесні, коли ми спостерігаємо розквіт краси природи. Різдво Христове наповнює нас безмежною радістю. «Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь». (Луки 2:11)

Він є Тим обіцяним, про Кого пророкували в Старому Завіті, Той, Хто усе підтримує. Він народився від Приснодіви Марії як смиренне немовля, щоб зробити нас дітьми Божими. Він є Сином Божим, Який сходить з Неба, щоб піднести все людство до Неба – щоб дарувати нам вічне життя, «бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота  і щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши кров'ю хреста Його». (Колоссян 1:19-20) Сьогодні Ангели й все людство проголошують духовний піснеспів Різдвяного канону: «Христос народився! Прославляйте Його! Христос прийшов з небес! Вітайте Його! Христос на землі! Прославляйте Його!»

Сумно спостерігати, в нашому земному світі, втрату стосунків із Богом у Пресвятій Тройці. Проте ми маємо ще одну нагоду - нагоду змінити це відчуження на повноту примирення з Отцем, Сином і Святим Духом – відкривши наші серця, розум і душі до Доброї Новини про Різдво Христове. У нас є можливість споглянути на Еммануїла – «З нами Бог» і наслідувати Його провід до Небес! Ми, що живемо у великих демократичних країнах світу, маємо можливість засвідчити нескінченну силу Божу, яка проявляється нам у повноті любові – через втілення Його Сина.

Проте в Україні та в багатьох інших націях по всьому світу, які страждають від вторгнення, репресій та панування над ними інших держав, наші брати й сестри щодня намагаються також засвідчити ту Божу силу – навіть у найтемніші часи. Їм ледве вдається почути Різдвяні колядки, які співають у їхніх церквах, їхніх околицях та у їхніх власних домівках, проте вони часто чують гучні бомби, що падають на їхні домівки, околиці та церкви, заглушаючи прекрасні колядки, що прославляють Немовля Христа, а натомість наповнюють їхні життя страхом та болем.

Зібравшись у Святвечір разом з усіма нашими близькими, ми ОБОВ’ЯЗКОВО згадаємо у своїх молитвах перед Святою Вечерю не лише наших предків, але й всіх тих, хто постраждав і загинув за останні два роки – просто через жадібність і захланність тих, хто століттями намагався узурпувати нашу духовність, нашу історію, нашу культуру та саму нашу ідентичність. Ми ПОВИННІ також молитися за тих, хто все ще страждає від щоденних загроз самому їхньому існуванню, благаючи, щоб розрада та любов Немовляти Христа наповнили й зігріли їхні серця, навіть за найгірших обставин.

Ми запевняємо вас, наші духовні чада, у наших постійних молитвах за кожного з вас у ці святі дні Різдва Христового. Нехай Любов Немовляти Христа наповнює ваше життя та ваші домівки настільки, щоб усе переповнюючи, поширювалась через вас у життя всіх, хто потребує цієї Любові – так само як потребують вас, – щоб зцілити свої життя.

У Всеохоплюючій Любові нашого Господа,

+ Митрополит Антоній

+ Архієпископ Даниїл

+ Архієпископ Єремія

English Language PDF Version
English Language PDF Version
Ukrainian Language PDF Version
Ukrainian Language PDF Version
Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873