UOC of the USA Delivers the Humanitarian Aid of the Basic Need for Survival to Kherson - WATER
UOC of the USA Delivers the Humanitarian Aid of the Basic Need for Survival to Kherson - WATER

Water is much more than just a basic human need. It is an essential, irreplaceable element to ensuring the continuance of life. Water is intrinsically linked to fundamental human rights such as the right to life, to food and to health. Access to safe water is a basic human right. 

Water is God’s creation and is a critical resource for the survival of humanity. As a product of Creation, water is destined for all human beings, their communities, and the rest of creation. God intended the Earth and all it contains for the use of all, so that all created things would be shared fairly by humankind under the guidance of justice tempered by charity.

Human beings, and the communities in which they live, cannot do without water since it corresponds to their primary needs and constitutes a basic condition of their existence. All depend upon the fate of water. Access to safe water and sanitation is indispensable for the life and full development of all human beings and communities in the world.

However, this basic need for the sacred source of water has been violated by the actions of the Russian Federation as they continue to attack the infrastructure of Ukraine, destroying water reservoirs and creating unconscionable conditions for the hundreds of towns and villages making it impossible for them to have access to potable water.

Having received the latest request of His Beatitude Metropolitan Epiphaniy of the Orthodox Church in Ukraine for the need of clean water, the Ukrainian Orthodox Church of the USA put out an appeal to the faithful of the Church for their contributions and sponsorship for the essential element of our physical survival - clean water.

Thanks to the diligent efforts and cooperation of His Eminence Archbishop Daniel with the clergy of the Orthodox Church in Ukraine, a full container of bottled water was procured for delivery to the Kherson region, resulting in 20 tons of clean water for the local communities.

The destruction of the Kakhovka Dam caused extensive flooding along the lower Dnipro River in the Kherson Oblast displacing over 15,000 people.  The devastating flood waters from one of the world’s largest reservoirs, which was vital for irrigating farmland considered the breadbasket of Europe, is a disaster of global magnitude, putting food supplies for millions at risk and threatening fragile ecosystems for decades.

It is through this generosity, this provision of clean drinking water, that the Church and her faithful not only save the bodies of those who thirst, but satiate their souls, through their love and concern for them.  This fresh water will nourish their bodies and will prevent fatal diseases which are spread without access to clean water such as cholera, typhoid, and hepatitis.  The hundreds upon thousands of bottles of water, prayed over and blessed by the clergy of the OCU, will be a salve to troubled souls, offering them renewed hope and the assurance that they are not forgotten, and they are not alone, but are loved by others, loved by the Church, and loved by God.

Please consider donating to the Ukrainian Humanitarian Relief Fund of the UOC of the USA, and offer your support for those who struggle to gain access to clean water.

Remember, the shortage of water is truly a right to life issue! The human family must be served, not exploited. The primary objective of all humanitarian efforts must be the well-being of people - men, women, children, families, communities - who live in the affected areas of Ukraine and suffer most from the needless destruction, and need urgent assistance to save their very lives.

УПЦ США доставила у Херсон гуманітарну допомогу першої необхідності для виживання – ВОДУ

Вода є набагато більшим, ніж просто основною потребою людини. Це важливий та незамінний елемент для забезпечення продовження життя. Вода нерозривно пов’язана з основними правами людини, такими як: право на життя, право на їжу, право на здоров’я. Доступ до безпечної води є основним правом людини.

Вода є Божим творінням і є найважливішим ресурсом для виживання людства. Як продукт Творіння, вода призначена для всіх людей, їхніх спільнот та усього творіння. Бог задумав Землю та все, що на ній є, для справедливого використання всіма, хто живуть на цій Землі.

Люди та спільноти, в яких вони живуть, не можуть обходитися без води, оскільки вона відповідає їхнім першочерговим потребам і є основною умовою їх існування. Усе залежить від того, якою є ситуація з водою. Доступ до безпечної води та відповідних санітарних умов є необхідним для життя та повноцінного розвитку всіх людей і спільнот у світі.

Однак ця базова потреба у воді була порушена діями Російської Федерації, яка продовжує атакувати інфраструктуру України, знищуючи водосховища та створюючи безсовісні умови для сотень міст і сіл, роблячи доступ до питної води неможливим.

Отримавши останнє прохання від Митрополита Православної Церкви в Україні Блаженнішого Епіфанія про потребу в чистій воді, Українська Православна Церква США звернулася до вірних Церкви з проханням пожертвувати та проспонсорувати такий важливий елемент для нашого фізичного виживання – чисту воду.

Завдяки старанням та співпраці Високопреосвященнішого Архієпископа Даниїла з духовенством Православної Церкви в Україні було закуплено цілий контейнер води у бутлях для доставки в Херсонську область, у результаті чого місцеві громади отримали 20 тонн чистої води.

Руйнування Каховської дамби спричинило масштабні повені вздовж нижньої течії Дніпра в Херсонській області, що призвело до переміщення понад 15 тисяч осіб. Руйнівні повені з одного з найбільших у світі водосховищ, котрий зрошував сільськогосподарські угіддя у країні, корта вважається житницею Європи, - є катастрофою глобального масштабу, яка ставить під загрозу запаси продовольства для мільйонів, і загрожуватиме екосистемам ще протягом десятиліть.

Саме завдяки цій щедрості, забезпечуючи чистою питною водою Церква та її вірні не лише рятують тіла спраглих, але й насичують їхні душі своєю любов’ю та турботою про них. Ця прісна вода буде живити їхні тіла та запобігатиме смертельним захворюванням, таким як: холера, черевний тиф і гепатит, які поширюються без доступу до чистої води. Сотні й тисячі пляшок води, над якими молиться та освячує духовенство ПЦУ, стануть порятунком для збентежених душ, даруючи їм нову надію та впевненість, що вони не є забуті, і вони не є самотні, а навпаки – їх люблять інші люди, їх любить Церква, і їх любить Бог.

Будь ласка, зробіть пожертву на Український Фонд Гуманітарної Допомоги УПЦ США та підтримайте тих, хто бореться за доступ до чистої води.

Пам’ятайте, дефіцит води – справді проблема права на життя! Людству потрібно служити, а не експлуатувати його. Основною метою всіх гуманітарних зусиль має бути благополуччя людей – чоловіків, жінок, дітей, сімей, громад – які живуть у постраждалих районах України та найбільше страждають від страшних руйнувань, і потребують термінової допомоги, щоб врятувати своє життя.

UOC of the USA Delivers the Humanitarian Aid of the Basic Need for Survival to Kherson - WATER

Photos by Deacon Andrii Sydor

(25 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873