UOC of the USA Joins the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations Appeal on the provision of air defense for Ukraine and humanitarian corridors for the rescue of civilians
UOC of the USA Joins the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations Appeal on the provision of air defense for Ukraine and humanitarian corridors for the rescue of civilians

Appeal of the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations

on the provision of air defense for Ukraine and 

humanitarian corridors for the rescue of civilians

In more than a month of Russia's full-scale war against Ukraine, at least 153 children were killed, and more than 245 children were wounded. Thousands of Ukrainian civilians have already suffered from constant Russian bombing and missiles aimed at residential areas. 

Russian troops shelled about 859 educational institutions, 83 of which were completely destroyed. The bombing also destroyed at least 100 manufacturing plants, 150 healthcare facilities, and 4,500 residential buildings, including apartment buildings, and these figures continue to increase. The UN has recorded dozens of incidents of bombing and missile attacks that have damaged medical facilities, including 50 hospitals.

As a result, millions of civilians of different nationalities and faiths who lived peacefully in Ukraine now face a humanitarian catastrophe caused by Russia's military invasion. The situation is particularly complicated by the shelling of food warehouses and convoys with humanitarian aid, as well as the blockade of a number of Ukrainian cities, which the Russian invaders are resorting to. Thousands of people in the Kyiv region and tens of thousands of people in Mariupol, Donetsk region, are still under blockade by Russian troops without food, water, medical care, and other means of subsistence. 

Almost 5,000 civilians have already become the victims of the Russian blockade in Mariupol – they were killed as a result of constant shelling, including during attempts to evacuate through pre-agreed humanitarian corridors. Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, and Luhansk regions are currently under constant shelling, bombing, and missile attacks.

Every human life is an extraordinary value, therefore, the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations repeatedly calls on world leaders, OSCE member states, the EU, and NATO to take urgent measures to introduce a no-fly zone over the territory of Ukraine or to provide the Ukrainian army with modern air defense systems and fighter jets that can protect Ukrainian civilians from regular bombing and missile strikes by the Russian invaders.

In addition, the UCCRO appeals to the leadership of the Russian Federation, international organizations, church hierarchs, and religious figures of the peoples of Russia ‒ to take urgent measures to stop the blockade of Mariupol, Berdyansk, Kherson, and other cities of Ukraine and to organize humanitarian corridors in order to evacuate residents of Ukrainian cities and towns from areas where active hostilities are taking place to safe places of their own choosing.

Even in times of the greatest upheavals, wars, and disputes, we must not forget about humanity and mercy. Each of us must do everything possible to preserve human life and end this Ukrainian-hating war of aggression launched by Russia as soon as possible.

Kyiv, 1 April 2022

УПЦ США Підтримує Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій про надання засобів протиповітряної оборони для України

ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

 про надання засобів протиповітряної оборони для України та 

гуманітарних коридорів для порятунку цивільного населення

За понад місяць повномасштабної війни Росії проти України щонайменше загинули 153 дітей і понад 245 дитини було поранено. Вже тисячі мирних мешканців України постраждали від постійних російських бомбардувань і ракет, спрямованих на житлові квартали. 

Російські війська обстріляли близько 859 навчальних закладів, з яких 83 зруйновано повністю. Також унаслідок бомбардувань знищено щонайменше 100 виробничих підприємств, 150 закладів охорони здоров’я та 4500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися. ООН зафіксувала десятки інцидентів бомбардувань і ракетних обстрілів, внаслідок яких постраждали медичні установи, в тому числі 50 лікарень.

Як наслідок, мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії. Ситуація особливо ускладняється обстрілами продуктових складів і конвоїв із гуманітарною допомогою, а також блокадою низки українських міст, до чого вдаються російські загарбники. Досі перебувають у блокаді російських військ тисячі людей на Київщині, та десятки тисяч людей в Маріуполі Донецької області без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування. 

Жертвами російської блокади в Маріуполі вже стали майже 5000 мирних мешканців, вбитих в результаті постійних обстрілів, у тому числі під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори. Під постійними обстрілами, бомбардуваннями та ракетними ударами наразі знаходяться Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Донецька та Луганська області.

Надзвичайною цінністю є кожне людське життя, тому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій знов і знов закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників.

Крім цього, ВРЦіРО звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи для деблокування Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, інших міст України та для організації гуманітарних коридорів з метою евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором.

Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та якнайшвидшого припинення цієї україноненависницької агресивної війни, розпочатої Росією.

Київ, 1 квітня 2022

SOURCE/ДЖЕРЕЛО: https://vrciro.org.ua/ua

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873