Council of Bishops of the UOC of the USA: WE NEED TO REMAIN DILIGENT IN DEFENDING AGAINST COVID INFECTION
Council of Bishops of the UOC of the USA: WE NEED TO REMAIN DILIGENT IN DEFENDING AGAINST COVID INFECTION

23 December, 2021

TO:  ALL CLERGY AND FAITHFUL OF OUR HOLY UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

RE:  THE NEED TO REMAIN DILIGENT IN DEFENDING AGAINST COVID INFECTION

Dear Beloved Brothers and Sisters,

CHRIST IS AMONG US!  HE IS AND ALWAYS SHALL BE!

As we progress through the Philip’s Fast – Advent in preparation for our joyous celebration of the Nativity of our Lord and God and Savior Jesus Christ and His Baptism in the River Jordan, whether celebrating on the New or Old calendars, we find ourselves once again in a state of deep concern about self-protection and the protection of everyone around us against the world’s common enemy for nearly three years.  This is not the way we want celebrate the Holy Days and we long to join with family, friends and our brothers and sisters in our parish communities.  We cannot, however, escape the reality of the danger surrounding us.

Over the past three years we have attempted to provide you with the best guidance possible regarding our community, family and personal responsibilities under these circumstances.  Your response has been, to the greatest extent very positive, exhibiting complete understanding and cooperation.  This has been most beneficial, and we thank God in the Holy Trinity that your efforts have been blessed resulting in many lives having been saved.

As time has moved on, we have witnessed the deep politicization of the whole vaccination program that has protected countless millions of people from violent illness and death.  It has been so successful that a, perhaps, mistaken sense of victory over the coronavirus has developed instilling in many not only the desire, but the necessity of returning to “normal” life.  We seriously doubt, dear ones, that we will ever return to what we once knew as “normal” and that we will necessarily have to adapt to the new “normal” of dealing with this and perhaps future pandemics.

By the Grace of God through the talents He has given to medical researchers and pharmaceutical developers, we have not just one, but several vaccination programs and therapeutic pills that all deal very effectively with the coronavirus and offer us protection from extremely serious and devastating illness and death.  For this the evidence is overwhelming. These are, indeed, Gifts from God and any failure to receive them to protect ourselves and thereby those around us, appear to be a denial of the fact that God still does provide for us. 

We have written to you several times now offering guidance about the current safe practices in your personal and parish community lives.  You well know the restrictions in place in your states and local communities.  You know that we have urged everyone to continue masking themselves to protect to their lives.  We urge you to re-read our past correspondence to you.  You may find it on our Church website: uocofusa.org.  None of it has gone “out of date”.  We urge you to continue the necessary restrictions to gather for “liturgia” – our common work in God’s Heavenly Kingdom and here on earth.  We urge our parish priests, boards of administration and parishioners to seriously examine the necessary steps to be taken in parish life and beyond – even if you determine that your parish restrictions may have to surpass those of local or state governments.  We, as your hierarchs cannot dictate any actions from a distance. Your actions must be dictated by be your well-grounded comprehension of the real threat in your area to parishioners and/or the public.  We are told by physicians and scientists that the next few months will be very risky.  At the very least, we urge everyone, vaccinated or not, to voluntarily wear masks during worship and at any public gathering.  We must be partners with God in protecting our world and ourselves. Let us live safely for the good of all.

May the Grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Communion of the Holy Spirit be with you always.

With prayers, wishing you healthy and blessed New Year and Nativity of our Lord,

+Antony, Metropolitan

+Daniel, Archbishop

Звернення Собору Єпископів УПЦ США ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАЛИШAТИСЯ НА СТОРОЖІ ЗАХИСТУ ВІД ІНФЕКЦІЇ COVID 19

23 грудня, 2021 року

ДО: УСЬОГО ДУХОВЕНСТВА І ВІРНИХ НАШОЇ СВЯТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ США

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАЛИШAТИСЯ НА СТОРОЖІ ЗАХИСТУ ВІД ІНФЕКЦІЇ COVID 19

Дорогі улюблені брати і сестри,

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!  Є І ЗАВЖДИ БУДЕ!

Перебуваючи в часі Посту Пилипівки, готуючись до радісного святкування Різдва Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа та Його Хрещення в річці Йордан, незалежно від того, чи святкуватимемо за Новим чи Старим календарем, ми знову непокоємось щодо захисту всіх навколо нас від спільного “ворога” у світі, котрий протягом майже трьох років несе небезпеку у суспільстві. Однозначно що ми не так уявляли святкування цих Святкових Днів, прагнучи приєднатися до родини, друзів та наших братів і сестер у наших парафіяльних спільнотах. Однак ми не можемо ігнорувати реальнiсть небезпеки, яка нас оточує.

Протягом останніх трьох років ми намагалися надати Вам найкращі вказівки щодо наших громадських, сімейних та особистих обов’язків у цих обставинах. Ваша відповідь у більшій мірі була дуже позитивною, демонструючи повне розуміння та співпрацю.  Це було досить успішно, і ми дякуємо Богу в Святій Трійці, що Ваші зусилля були благословенні, призвівши до того, що багато життів було врятовано.

Минув час, ми стали свідками політизації всієї програми вакцинації, яка захистила незліченні мільйони людей від хвороби та смерті. Вакцинація насправді була дуже вдалим інструментом, можливо настільки вдалим, що виникло помилкове відчуття перемоги над коронавірусом, вселивши в багатьох не лише бажання, а й необхідність повернутися до «нормально» життя.  Проте ми сумніваємося, що колись повернемося до того, що колись знали як «нормальне», і що нам обов’язково доведеться адаптуватися до нової «нормальної» боротьби з цією і, можливо, майбутніми пандеміями.

З Божої ласки через таланти, які Він дав медичним дослідникам і фармацевтичним розробникам, ми маємо не одну, а кілька програм вакцинації та медикаментів, які дуже ефективно борються з коронавірусом і захищають  нас від надзвичайно серйозної і руйнівної хвороби та смерті. Для цього є переконливі докази.  Це, справді, Дари від Бога, і недотримуючись їх, ми не захищаємо себе і, таким чином, і тих, хто нас оточує, а відтак це є нічим іншим як запереченням того факту, що сам Бог про нас піклується.

Ми вже кілька разів писали вам, пропонуючи вказівки щодо того, які вживати заходи щодо безпечних практик у вашому особистому та парафіяльному житті.  Ви добре знаєте обмеження, які діють у ваших штатах та місцевих громадах.  Ви знаєте, що ми закликали всіх продовжувати носити маски, щоб захистити своє життя.  Ми закликаємо вас перечитати наші попередні рекомендації, які ми надсилали вам.  Ви можете знайти їх на веб-сайті нашої Церкви: uocofusa.org.  Вони всі є актуальні і сьогодні.

Ми закликаємо вас і надалі продовжувати дотримуватися необхідних обмежень, щоб збиратися на «літургію» – нашу спільну працю в Божому Винограднику і тут, на землі.  Ми закликаємо наших парафіяльних священників, управи та парафіян серйозно розглянути, які саме кроки слід зробити в парафіяльному житті та за його межами, навіть, якщо вони будуть більш строгі, ніж це вимагають місцеві чи державні органи влади.  Ми, як ваші ієрархи, не можемо диктувати будь-які дії на відстані.  Ви повинні бути свідомими щодо реальної загрози у вашому районі для парафіян та/або громадськості.  Нам кажуть медики та вчені, що наступні місяці будуть дуже ризикованими. Тому, ми закликаємо всіх, вакцинованих чи ні, добровільно носити маски під час богослужінь та будь-яких громадських зібрань.  Ми повинні бути партнерами з Богом у захисті нашого світу та самих себе.  Отож, давайте жити безпечно на благо всіх.

Нехай благодать Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя Святого Духа завжди будуть з вами.

З молитами, бажаючи Вам благословенних Різдвяних свят та Нового року,

+Антоній, Митрополит

+Даниїл, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873