A Message From the President of the Consistory of the UOC of the USA About COVID-19 Safety Steps in the Metropolia Center of the Church
A Message From the President of the Consistory of the UOC of the USA About COVID-19 Safety Steps in the Metropolia Center of the Church

26 February, 2021

The Holy Woman Zoe of Bethlehem and Virgin Photina (5th century)

 

Beloved brethren in Christ: Peace be with you!

 

The hierarchs, clergy and staff of the Consistory Offices and Entities of the Spiritual Center (Metropilia Center) of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in South Bound Brook/Somerset, NJ are committed to ensuring the safety and well-being of our clergy, faithful, visitors and employees. We are carefully monitoring the COVID-19 pandemic as well as all communications from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), government agencies, local health officials, and our internal team keeps close watch on this ever-changing situation.

 

We want our faithful and visitors to feel confident and comfortable when visiting the Spiritual Center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA: St. Andrew Ukrainian Orthodox Memorial Church, St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary, St. Sophia Seminary Library, St. Andrew Cemetery, Ukrainian Cultural Center, Consistory Offices, Ukrainian History and Education Center, School of Ukrainian Studies, etc. While we have always had strict cleaning and sanitation procedures in places of ministry and work, we are taking additional precautions to keep clergy, faithful, visitors and employees safe.

 

We have enhanced our cleaning procedures to include the use of disinfectant cleaner in: bathrooms, chairs in the waiting area, places of common worship, door handles, etc.

 

We have also placed hand sanitizer dispensers throughout the main Consistory building offices, which are available for employees and visitors to use. Acting on the guidance from the CDC, local health officials, and using our own sanitation and cleaning procedures that are already in place, we are striving to make our Metropolia Center of the Church a safe environment for everyone.

 

We strongly encourage the parish communities of the Ukrainian Orthodox Church of the USA to follow our example by providing a safe and clean environment in the local parish churches, parochial offices of ministry, etc.

 

Please follow the formal announcements in the Social Media of the Church about the scheduling or postponement of the Retreats, Workshops, Cultural Events, etc.

 

We prayerfully ask the visitors to the Metropolia Center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA to remain as responsible individuals - faithful of the Church by following the directives of the Council of Bishops of the UOC of the USA and the health guidelines of the Center for Disease Control and Prevention.

 

We hope this alleviates any concerns you may have when choosing to visit the Spiritual Center of the UOC of the USA in South Bound Brook/Somerset, NJ.

 

With prayers,

 

+Daniel,

By the Grace of God Archbishop and President of the Consistory

 

Звернення Голови Консисторії УПЦ США щодо Засобів Застереження в Духовному Осередку - Митрополії Церкви в час Пандемії Коронавірусу

 

26 лютого 2021 року Божого

Святої Зої Вифлеємської та святої Фотіні (Світлани)

 

Дорогі брати і сестри у Христі: Мир Вам!

 

Архієреї, священнослужителі та працівники Офісів Консисторії та увесь Духовний Осередок (Центр Митрополії) Української Православної Церкви США в Саут Баунд Бруку/Самерсет, штат Нью-Джерсі, прикладають усіх необхідних зусиль, щоб забезпечити безпеку та добробут нашого духовенства, вірних, відвідувачів та працівників. Ми уважно слідкуємо за епідемією Коронавірус/COVID-19, та за ситуацією, яка постійно міняється, а також за останніми новинами від Центру Контролю та Профілактики Захворювань (CDC) та державних установ і місцевих працівників охорони здоров’я.

 

Ми хочемо, щоб наші вірні та відвідувачі почували себе впевнено та комфортно, відвідуючи Духовний Осередок Української Православної Церкви США: Церкву-Пам’ятник Св. Андрія Первозванного, Українську Православну Богословську Семінарію Св. Софії, Український Культурний Центр, Цвинтар Св. Андрія Первозванного, Офіси Консисторії, Український Історично-Освітній Центр, Школу Українознавства, тощо. До цього часу ми завжди чітко дотримувалися усіх правил санітарії в місцях служіння та роботи, а тепер ми вводимо додаткові заходи перестороги, щоб духовенство, вірні, відвідувачі та працівники почували себе у безпеці.

 

Ми вдосконалили наш спосіб прибирання, додавши використання дезінфікуючих засобів у: туалетах, кімнатах очікування, храмах, тощо.

 

Ми також розставили дезінфекційні серветки в усіх головних офісах консисторії, для їх вживання працівниками та відвідувачами. Взявши до уваги настанови CDC, місцевих органів охорони здоров’я та використовуючи власні процедури санітарії та прибирання, які ми ввели в дію, ми прагнемо зробити наш Духовний Центр безпечним середовищем для всіх.

 

Ми наполегливо закликаємо парафіяльні громади Української Православної Церкви США наслідувати нашому прикладу, забезпечуючи безпечне та чисте середовище у своїх парафіяльних храмах, офісах, залах, тощо.

 

Будь-ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями у засобах масової інформації нашої Церкви стосовно розкладу або перенесення Реколекцій, Семінарів, Культурних Заходів тощо.

 

Ми молитовно просимо відвідувачів Центру Митрополії Української Православної Церкви США залишатися відповідальними людьми - вірними Церкви, дотримуючись настанов Собору Єпископів УПЦ США ​​та Центру Охорони Здоров'я по Контролю і Профілактиці Захворювань (CDC).

 

Ми сподіваємось, що міри, які ми прийняли, полегшать будь-якi занепокоєння, які можуть виникнути у Вас, перед тим, як Ви відвідуватимите Духовний Осередок УПЦ США в Саут Баунд Бруку/Самерсет, штат Н.-Дж.

 

З молитвами,

 

+Даниїл,

Милістю Божою, Архієпископ та Голова Консисторії

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873