Statement Regarding Developments in Medicine: COVID-19 Vaccines & Immunizations
Statement Regarding Developments in Medicine: COVID-19 Vaccines & Immunizations

Заява щодо розвитку в медицині: вакцина та імунізація проти COVID-19

Friday, January 22, 2021

Christ “came not to heal the healthy, but the sick; not to save the righteous, but sinners” (Mark 2:17)

As the world continues to battle COVID-19, we are ever grateful to the frontline workers – including medical professionals, emergency responders, and scientists – for their unwavering dedication to making the world a better place.

In light of the same, given our clergy and lay faithful are seeking archpastoral guidance regarding developments in medicine, such as COVID-19 vaccines and immunizations, we offer the following guidance:

Scripture encourages us to respect and protect the body as the temple of God (1 Cor. 6:19). At the same time, it discourages us from either tempting or testing the Lord (Matt. 4:7). And as your spiritual shepherds, we affirm and assure you that it is neither wrong nor sinful to seek medical attention and advice. In fact, we welcome interventions that provide us more time for spiritual renewal and repentance.

We therefore encourage all of you – the clergy and lay faithful of our Church – to consult your physicians in order to determine the appropriate course of action for you, just as you do for surgeries, medications, and vaccinations, in cancer treatments and other ailments. Indeed, while your own bishop, priest, or spiritual father remains prepared to assist you with spiritual matters, your personal doctor will guide your individual medical decisions.

We trust that whatever course of action you and your doctor decide upon will also benefit the rest of the community. If we work together – in a spirit of sincere compassion and care for one another – we will soon be able to gather together as a full community in our churches once again. We miss you very much and eagerly await the day when we can all exchange the kiss of peace in the Divine Liturgy!

Conveying our paternal blessings with love in the Lord,

Hierarchs of the Assembly

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Заява щодо розвитку в медицині: вакцина та імунізація проти COVID-19

П’ятниця, 22 січня 2021 року

Христос «прийшов не зцілити здорових, а хворих; не врятувати праведників, але грішників "(Мк. 2:17)

Оскільки світ продовжує боротися з COVID-19, ми завжди вдячні працівникам життєвої "передової" - включаючи медичних працівників, аварійно-рятувальних служб та науковців - за їх непохитну відданість тому, щоб зробити світ кращим.

З огляду на те саме, враховуючи, що наше духовенство та миряни шукають архіпастирських вказівок щодо розвитку медицини, таких як вакцини проти COVID-19 та щеплення, ми пропонуємо наступні вказівки:

Писання закликає нас поважати і захищати тіло як храм Божий (1 Кор. 6:19). У той же час Писання заклиакає нас ні спокушати, ні випробовувати Господа (Мф. 4: 7). І як ваші духовні пастирі, ми підтверджуємо і запевняємо вас, що звертатися за медичною допомогою та порадою не є ні неправильно, ні гріховно. Насправді ми вітаємо втручання, яке надає нам більше часу для духовного оновлення та покаяння.

Тому ми закликаємо всіх вас - священнослужителів та мирян нашої Церкви - проконсультуватися зі своїми лікарями, щоб визначити для вас відповідний спосіб дій, як це робите для операцій, ліків та щеплень, при лікуванні раку та інших недугах. Дійсно, хоча ваш власний єпископ, священик або духовний отець залишається готовим допомогти вам у духовних справах, ваш особистий лікар керуватиме вашими індивідуальними медичними рішеннями.

Ми віримо, що будь-який спосіб дій, який ви та ваш лікар вирішите, також буде корисним для решти громади. Якщо ми будемо працювати разом - у дусі щирого співчуття та турботи одне про одного - ми скоро зможемо знову зібратися разом як повна громада в наших церквах. Ми дуже сумуємо за вами і з нетерпінням чекаємо дня, коли всі ми зможемо обмінятися поцілунком миру в Божественній Літургії!

Передаючи наші батьківські благословення з любов’ю в Господі,

Ієрархи Асамблеї

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873