Council of Bishops of the UOC of the USA Requests Prayers and Donations for Those that are Affected by the Floods in Western Ukraine
Council of Bishops of the UOC of the USA Requests Prayers and Donations for Those that are Affected by the Floods in Western Ukraine

Собор Єпископів УПЦ США ​​звертається з проханням про усердні молитви та пожертви для тих, хто зазнавнаслідків повені на Західній Україні

Council of Bishops of the UOC of the USA Requests Prayers and Donations for Those that are Affected by the Floods in Western Ukraine

Seeing the face of Christ in others is a primary responsibility of all Christians. The Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA kindly requests prayers for the people of Western Ukraine, who recently suffered from major flood destruction.

At the Metropolia Center of our Church we know well the strength of major floods and the damage they can cause.  In the past, the spiritual headquarters of the UOC of the USA as well as several parishes of the US Eastern Seaboard experienced major flooding due to powerful storms and consequences. A few years ago, almost every building of the Metropolia Center in South Bound Brook, NJ sustained damages following the impact of the natural disaster.

That is why various parishes of the Church across the country have already offered assistance to those in need in our ancestral Ukraine. We are most grateful to the members of St. Andrew Ukrainian Orthodox Society, one of the Central Organizations of the UOC of the USA, for the initial $25,000 grant to assist the victims of the flood. The Society is challenging the membership of the UOC of the USA to match their grant in contributing whatever amount possible to the relief effort.

As the hierarchs of our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA, desirous of embracing the responsibility to care for those in need, we encourage our clergy and faithful to consider providing immediate assistance to the Special Relief Fund that our Church has established in order to provide assistance to numerous individuals who lost their homes, property, church buildings and community centers – to aid the victims of extremely destructive flooding in Western Ukraine.

Please, help us to bring peace, mercy, justice and love to a hurting world.  Please consider contributing generously to the 2020 UA Flood Relief Fund, sponsored by our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA. Your gift makes a world of difference!

Please, use the link below to make your online contributions or make checks payable and mailed to:

UOC of the USA

Memo: 2020 UA Flood Relief Fund

PO Box 495

South Bound Brook, NJ

Собор Єпископів УПЦ США ​​звертається з проханням про усердні молитви та пожертви для тих, хто зазнавнаслідків повені на Західній Україні

Бачити обличчя Христа в інших - це головна відповідальність усіх християн. Собор Єпископів Української Православної Церкви США звертається до вірних Церкви із проханням про молитви за людей - жителів Західної України, які нещодавно постраждали від великих повеней.

В Митрополії нашої Церкви ми добре знаємо силу великих повеней та шкоду, яку вони можуть завдати. У минулому, духовний осередок УПЦ США, а також кілька парафій Східного узбережжя США зазнали великих повеней через потужні бурі. Кілька років тому майже кожна будівля Центру Митрополії в Савт Бавнд Бруку, штат Нью-Джерсі, зазнала пошкоджень внаслідок стихійного лиха.

Ось чому різні парафії Церкви по всій країні вже розпочали збірку коштів та пропонують допомогу тим, хто постраждав від повеней в прабатьківській Україні. Ми щиро вдячні членам Українського Православного Товариства Св. Андрія Первозванного, однієї з центральних організацій УПЦ США, за пожертву в розмірі $25,000 доларів на допомогу жертвам потопу. Товариство закликає членство УПЦ США приєднатися до їхньої вступної пожертви, роблячи наші власні пожертви з наданням допомоги.

Як ієрархи нашої Святої Української Православної Церкви США, бажаючи взяти на себе відповідальність за турботу про тих, хто потребує, ми закликаємо наше духовенство та вірних розглянути можливість надання негайної допомоги Спеціальному Фонду Допомоги, який створила наша Церква для надання допомоги численним людям, які втратили свої будинки, майно, церковні будівлі та громадські центри - допомоги жертвам надзвичайно руйнівних повеней на Західній Україні.

Будь ласка, допоможіть нам принести мир, милосердя, справедливість і любов у пошкодженний світ. Будь ласка, зробіть щедрий внесок у Спеціальний Фонд Допомоги - 2020 UA Flood Relief Fund, спонсором якого є Свята Українська Православна Церква США. Ваш подарунок може змінити світ!

Будь ласка, скористайтеся посиланням нижче, щоб зробити свій благодійний внесок через Інтернет або надсилайти чеки, позначаючи ціль на яку жутвуєте:

UOC of the USA

Memo: 2020 UA Flood Relief Fund

PO Box 495

South Bound Brook, NJ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2021
Calendar 2021
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873