YOU CAN HELP YOUR CHURCH: Make a donation to support the Ministry of the Ukrainian Orthodox Church of the USA
YOU CAN HELP YOUR CHURCH: Make a donation to support the Ministry of the Ukrainian Orthodox Church of the USA

YOU CAN HELP YOUR  CHURCH:

Make a donation to support the Ministry of the Ukrainian Orthodox Church of the US

 

April 14, 2020

Holy Tuesday

 

Beloved brothers and sisters in Christ:

This Week, Holy Week, we journey through the most sacred time of the Church year. We walk with the Lord through the streets of Jerusalem, we reflect upon His saving suffering and crucifixion. Then on Pascha morning we shall rejoice in HIS resurrection, His victory over sin and death and the promise of our own resurrection to everlasting life.

Although we are not able to be physically together during these Holy Days because of the importance of social distancing, I want to assure you that we are all united spiritually as a Church. Our dedicated priests shall continue to serve the spiritual needs of our faithful in every location where Ukrainian Orthodox parishes are located in our great country – the United States of America. Our liturgical services will be served on ‘behalf of all and for all.” We the faithful here on earth and the saints in heaven are in communion, offering our prayerful worship to God and receiving His graces as we need them.

Complying with efforts to mitigate the pandemic has meant great inconvenience, economic hardship and even loss of employment for many. I urge you not to give in to discouragement and despair. God will see us through this difficult time.

I humbly ask you that you continue to Carry the Light of Faith in the life of our Ukrainian Orthodox Church of the USA. The Offices of Ministry of the Church are stepping forward in faith as they continue their good work with the youth, elderly and those that are most vulnerable of us, trusting that you will support our efforts.

Many of you have asked how you can continue to help and support our Ukrainian Orthodox Church of the USA during this time when church buildings are closed and we are isolated from our family, friends and community.

One of the most practical ways to help your Church is to continue to do what you have always done: support our Metropolia Center with your financial resources.

Please continue to contribute, even during the period you are unable to physically participate in all activities of the Church. But your contributions are the main source of financial support for our Metropolia and parishes, and while some expenses may be a little lower during this time, we still have many fixed costs that need to be attended to.

Please, consider making a donation to the ministry of the UOC of the USA:

 

  1. Online via PayPal using the DONATE button on our website: uocofusa.org
  2. Bank Transfer - please contact treasurer@uocofusa.org for details
  3. Checks - made payable to UOC of the USA - and mailed to the Consistory Offices:

Ukrainian Orthodox Church of the USA

135 Davidson Ave.

Somerset, NJ 08873

 

Please continue to support the Ukrainian Orthodox Church of the USA during this difficult time. Your generosity is the foundation to sustain and grow our community.

All donations are greatly appreciated!

 

With prayers, wishing you most spiritually uplifting Feast of Resurrection of our Lord,

 

Archbishop Daniel,

President of the Consistory and brother in the Lord

ДОПОМОЖІТЬ Своїй ЦЕРКВІ:

Зробіть пожертву для підтримки Відділів Служіння Церкви

 

14 квітня 2020 року

Страсний вівторок

 

Улюблені брати і сестри в Христі:

Цього тижня, в дні Страсного тижня, ми мандруємо через найсвятіший час церковного року. Ми ідемо з Господом вулицями Єрусалиму, розмірковуємо над Його спасительними стражданнями та розп'яттям. Тоді на ранок Пасхи ми будемо радіти Його воскресінню, Його перемозі над гріхом і смертю та запорукою власного воскресіння.

Хоча ми не можемо бути фізично разом у ці Святі дні через важливість соціального врмежування, я хочу запевнити вас, що всі ми єднаємось духовно як Церква. Наші священики будуть продовжувати обслуговувати духовні потреби наших вірних у будь-якому місці, де розташовані українські православні парафії у нашій країні - Сполучених Штатах Америки. Наші богослужбові служби здійснюватимуться “за всіх і за все». Ми, вірні тут, на землі, і святі на небесах, єдині в молитовному спілкуванні, прославляючи Бога та отримуючи Його благодаті для наших земних потреб.

Дотримання зусиль для зменшення пандемії для багатьох означало великі незручності, економічні труднощі та навіть втрату праці. Я закликаю вас не входити в життєве розчарування і відчай. Бог допоможе нам пережити цей важкий час.

Я смиренно прошу вас, щоб ви продовжували нести Світло віри в житті нашої Української Православної Церкви США. Відділи Служіння Церкви крокують у вірі, продовжуючи свою добру роботу з молоддю, людьми похилого віку та найвразливішими з нас, сподіваючись, що ви підтримаєте наші зусилля.

Багато хто з вас запитували, як можна продовжувати допомагати і підтримувати нашу Українську Православну Церкву США в цей час, коли церковні будівлі закриті, і ми відокремлені від своєї родини, друзів та громади.

Один з найбільш практичних способів допомогти своїй Церкві - продовжувати робити те, що ви завжди робили: підтримуйте наш Духовний Осередок Митрополії своїми фінансовими пожертвами.

Будь ласка, продовжуйте робити свій внесок навіть у той період, коли ви не можете фізично брати участь у всіх богослужіннях та заходах Церкви. Ваші внески є основним джерелом фінансової підтримки для нашої Митрополії та парафій, і хоча деякі витрати можуть бути трохи нижчими за цей час, у нас все ж є багато постійних витрат, на які потрібно тратити кошти.

Будь ласка, розгляньте можливість зробити свою пожертву для служіння УПЦ США:

  1. В інтернеті через PayPal за допомогою кнопки DONATE на нашому веб-сайті: www.uocofusa.org
  2. Банківський переказ - будь-ласка, зв'яжіться з treasurer@uocоfusa.org для отримання детальної інформації
  3. Чеки – виписуючи на УПЦ США ​​- і надсилаючи до:

Ukrainian Orthodox Church of the USA

135 Davidson Ave.

Somerset, NJ 08873


Будь ласка, продовжуйте підтримувати Українську Православну Церкву США у цей складний час. Ваша щедрість - це основа для підтримки та зростання нашої церковної громади.

Ми вдячні за Вашу пожертву.

Молитвами, бажаючи вам благословенного свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа,

Архієпископ Даниїл,

голова Консисторії та брат у Господі

Share This:< Previous
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873