Joint Message of Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew on the World Day of Prayer for Creation
Joint Message on the World Day of Prayer for Creation

Joint Message

of  Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew

on the World Day of Prayer for Creation

The story of creation presents us with a panoramic view of the world. Scripture reveals that, “in the beginning”, God intended humanity to cooperate in the preservation and protection of the natural environment. At first, as we read in Genesis, “no plant of the field was yet in the earth and no herb of the field had yet sprung up – for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was no one to till the ground” (2:5). The earth was entrusted to us as a sublime gift and legacy, for which all of us share responsibility until, “in the end”, all things in heaven and on earth will be restored in Christ (cf. Eph 1:10). Our human dignity and welfare are deeply connected to our care for the whole of creation.

However, “in the meantime”, the history of the world presents a very different context. It reveals a morally decaying scenario where our attitude and behaviour towards creation obscures our calling as God’s co-operators. Our propensity to interrupt the world’s delicate and balanced ecosystems, our insatiable desire to manipulate and control the planet’s limited resources, and our greed for limitless profit in markets – all these have alienated us from the original purpose of creation. We no longer respect nature as a shared gift; instead, we regard it as a private possession. We no longer associate with nature in order to sustain it; instead, we lord over it to support our own constructs.

The consequences of this alternative worldview are tragic and lasting. The human environment and the natural environment are deteriorating together, and this deterioration of the planet weighs upon the most vulnerable of its people. The impact of climate change affects, first and foremost, those who live in poverty in every corner of the globe. Our obligation to use the earth’s goods responsibly implies the recognition of and respect for all people and all living creatures. The urgent call and challenge to care for creation are an invitation for all of humanity to work towards sustainable and integral development.

Therefore, united by the same concern for God’s creation and acknowledging the earth as a shared good, we fervently invite all people of goodwill to dedicate a time of prayer for the environment on 1 September.  On this occasion, we wish to offer thanks to the loving Creator for the noble gift of creation and to pledge commitment to its care and preservation for the sake of future generations. After all, we know that we labour in vain if the Lord is not by our side (cf. Ps 126-127), if prayer is not at the centre of our reflection and celebration. Indeed, an objective of our prayer is to change the way we perceive the world in order to change the way we relate to the world. The goal of our promise is to be courageous in embracing greater simplicity and solidarity in our lives.

We urgently appeal to those in positions of social and economic, as well as political and cultural, responsibility to hear the cry of the earth and to attend to the needs of the marginalized, but above all to respond to the plea of millions and support the consensus of the world for the healing of our wounded creation. We are convinced that there can be no sincere and enduring resolution to the challenge of the ecological crisis and climate change unless the response is concerted and collective, unless the responsibility is shared and accountable, unless we give priority to solidarity and service.

From the Vatican and from the Phanar, 1 September 2017

Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew

Спільне послання Папи Франциска і Патріарха Вартоломея І на День молитви за збереження створіння

У п’ятницю, 1 вересня 2017 р., коли відзначається День молитви в намірення дбання про збереження створіння, оприлюднено відповідне спільне послання Папи Франциска та Константинопольського Патріарха Вартоломея І:

Розповідь про створення пропонує нам панорамний погляд щодо світу. Святі Писання об’являють, що «на початку» Бог призначив людство співпрацювати у дбанні про природне середовище та в його захисті. На початку, як читаємо у Книзі Буття (2,5), «не було ще на землі ніякої польової рослини й не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю». Земля ввірена нам, як прекрасний дар і спадщина, щодо якої ми всі поділяємо відповідальність, аж доки «наприкінці» всі речі на небі й на землі не будуть наново об’єднані в Христі (пор. Еф 1,10). Людські гідність і процвітання глибоко поєднані з дбанням про все творіння.

«Тим часом», однак, історія світу представляє дуже інакшу ситуацію. Вона виявляє нам морально занепалу картину, де наші поведінка й наставлення щодо створіння притемнюють покликання бути Божими співробітниками. Наша схильність розбивати тендітні та врівноважені екосистеми світу, ненаситне бажання маніпулювати й контролювати обмежені ресурси планети, жадібність у викачуванні з ринку необмежених прибутків віддалили нас від початкового задуму створіння. Ми перестали шанувати природу як спільний дар, натомість, сприймаємо її як приватну власність. Ми не будуємо взаємин з природою з метою її підтримати, а, радше, пануємо над нею, аби підтримувати власні структури.

Наслідки цього альтернативного бачення світу є трагічними й тривалими. Людське та природне середовище псуються разом, і цей занепад планети тяжить над найуразливішими людьми. Вплив кліматичних змін відбивається, насамперед, на тих, які верстають убоге життя в кожному куточку земної кулі. Наш обов’язок відповідально використовувати блага землі включає визнання і пошану кожної людської особи та всіх живих створінь. Невідкладні покликання і виклик заопікуватися створінням є запрошенням для всього людства діяти на користь сталого та цілісного розвитку.

Тому, єднаючись в тій самій стурбованості про стан Божого створіння та визнаючи, що земля є спільним благом, гаряче запрошуємо всіх людей доброї волі присвятити 1 вересня час для молитви за довкілля. З цієї нагоди прагнемо скласти подяку доброзичливому Творцеві за чудовий дар створіння та зобов’язатися оберігати його й зберегти для майбутніх поколінь. Врешті, ми знаємо, що трудимося намарно, якщо Господь не є поруч з нами (пор Пс 126/127), якщо молитва не перебуває в центрі наших роздумів та відправ. У дійсності, метою нашої молитви є перемінити спосіб сприйняття світу з метою змінити спосіб будування стосунків з ним. Кінцевою метою, яку ставимо перед собою, є бути відважними в тому, щоб впроваджувати більше простоти та солідарності у свої стилі життя.

Звертаємося із невідкладним закликом до тих, які займають впливові позиції в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах, щоб вони відповідально прислухалися до волання землі та з належною уважністю поставилися до потреб маргіналізованих, але, насамперед, щоб відповіли на благання численних людей та підтримали глобальну згоду з метою оздоровлення зраненого створіння. Ми переконані, що справжнє та тривале вирішення викликів екологічної кризи та кліматичних змін неможливе без узгодженої та колективної відповіді, без розділеної та здатної усвідомити сподіяне відповідальності, без надання пріоритету солідарності й служінню.

Дано у Ватикані та у Фанарі 1 вересня 2017
Папа Франциск і Вселенський Патріарх Вартоломей

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873