Archbishop Daniel Participates in the Meeting of His All Holiness Ecumenical Patriarch with the Prime Minister of Ukraine
Ecumenical Patriarch Meets the Prime Minister of Ukraine

Archbishop Daniel Participates in the Meeting of His All Holiness Ecumenical Patriarch with the Prime Minister of Ukraine

His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I met with the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman in the offices of the Patriarchate of Constantinople in Istanbul, Turkey on March 15, 2017. Welcoming the Prime Minister of Ukraine to the Sacred Offices of the Ecumenical Patriarchate, His All Holiness was accompanied by Metropolitan Emanuel of France, Metropolitan Bartholomew of Smyrna – the Chief Secretary of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate and by Archbishop Daniel of the Ukrainian Orthodox Church of the USA. 

The Prime Minister praised the leading role of the Ecumenical Patriarchate and especially of the Archbishop of Constantinople - New Rome and Ecumenical Patriarch Bartholomew I in supporting the steps leading to the unity of Ukrainian Orthodoxy.

"We attribute great importance to our cooperation. Ukrainians aspire to a single church, and your role is very important - he said. - We have deep respect for Your Holiness and for your support in the efforts leading to the unified Ukrainian Orthodoxy."

Responding to the words of the Prime Minister, the Ecumenical Patriarch thanked Ukrainian people “for their deep faith and fidelity to the Church... We pray that the Ukrainian people united in one church - said the Patriarch. - Mother Church of Constantinople will help you to receive such a united church... We can be optimistic about the future" - he added.

The Prime Minister thanked the Ecumenical Patriarch for the attention and efforts in resolving the current situation in Ukraine and supporting Ukrainian people under Russian aggression.

"I want to express our gratitude for the wisdom, blessings and love to Ukraine; for caring about Ukraine and for the prayers by which you support us in this difficult time. As you said, and we see that optimistic future in a united democratic country ", - said Volodymyr Groysman.

The Prime Minister noted the leading role of the Ecumenical Patriarchate in the proceedings of the Great Council of the Orthodox Church on the island of Crete in June 2016, which became a significant event for the World Orthodoxy.

In addition, Prime Minister of Ukraine thanked for the decision and the blessing of the Ecumenical Patriarch to hold religious services in the church of St. Nicholas for the Ukrainian Orthodox community of Istanbul.

In turn, the Ecumenical Patriarch said: "We greet the entire beloved Ukrainian nation from the headquarters of the Ecumenical Patriarchate not as foreigners but as a beloved spiritual children of the Mother Church. Spiritual relations that unite the Mother church with Ukrainians never disappeared. We are close to you, especially when it is hard, we accompany you with our prayers and blessings… We send our blessing, love and concern for every Ukrainian without exceptions."

During his official visit to the Patriarchate, the Prime Minister was accompanied by Mr. Volodymyr Kistion, Deputy Prime Minister, Mr. Taras Kutovoy, Minister of Agriculture, Ms, Liliya Hrynevych, Minister of Education, and Mr. Andrii Sybiha, the country's Ambassador in Ankara, and Mr. Maksym Vdovychenko, acting Consul General of Ukraine in Istanbul, Mr. Serhii Popyk and Mr. Myroslav Kosheliuk, advisers to Prime Minister, Mr. Yurii Bodenchuk, Special Secretary of the Department, Mr. Danylo Bilak and Mr. Stanislav Yezhov, interpreter.

In conclusion of his formal visit, the Ukrainian Prime Minister also visited the Patriarchal Church of St. George.

Source: http://www.kmu.gov.ua

Prime Minister of Ukraine Meets Ecumenical Patriarch

Архієпископ Даниїл Бере Участь у Зустрічі Його Всесвятості Патріарха Вселенського з Прем’єр-Міністром України

15 березня 2017 року Його Всесвятість Патріарх Вселенський Варфоломій І зустрівся з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в офісі Константинопольської Патріархії в Стамбулі, Туреччина. Разом із Вселенським Патріархом Прем’єр-міністра зустрічали Митрополит Франції Еммануїл, Митрополит Смирни Варфоломій, що також є Головним Секретарем Священного Синоду Вселенського Патріархату та Архієпископ Української Православної Церкви США Даниїл.

Глава Уряду високо оцінив провідну роль Вселенського Патріархату та особисто Архієпископа Константинопольського – Нового Риму Варфоломія І щодо підтримки єдності Українського Православ’я.

“Ми надаємо величезне значення нашій співпраці. Українці прагнуть до єдиної церкви, і Ваша роль є надзвичайно важливою, - підкреслив він. - Ми сповнені глибокої поваги до Вашої Всесвятості за Вашу підтримку єдності Українського Православ'я.”

У свою чергу, у відповідь на слова Прем’єр-міністра, Вселенський Патріарх подякував Українському народу за їхню глибоку віру та вірність до Церкви…Ми молимося за те, щоб Український народ об'єднався в одну церкву, - зазначив Патріарх. – Церква-Мати Константинополя допоможе Вам отримати таку об'єднану церкву…Ми можемо бути оптимістами щодо майбутнього, - додав він.

Глава Уряду подякував Вселенському Патріарху за увагу та зусилля у врегулюванні поточної ситуації в Україні та підтримки Українського народу в умовах Російської агресії.

Хочу подякував за мудрість, благословення і любов до України, що дбаєте за Україну і молитвами підтримуєте нас у такий складний час. Як Ви і сказали, ми бачимо оптимістичне майбутнє у єдиній демократичній країні, - наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр також зауважив значення Вселенського Патріархату у проведенні Всеправославного Собору на острові Крит в червні 2016 року, що став видатною подією для Світового Православ’я.

Окрім того, Прем’єр-міністр України подякував за рішення та благословення Вселенського Патріарха щодо проведення богослужінь у церкві Святого Миколая для Української Православної громади Стамбула.

У свою чергу, Вселенський Патріарх зазначив: Ми вітаємо усю улюблену Українську націю з Патріархії Вселенського Патріархату не як іноземців, а як улюблених духовних дітей цієї Церкви-Матері. Духовні відносини, які об'єднують Матір-Церкву з українцями, ніколи не зникали. Ми близькі до Вас, особливо коли Вам важко, ми супроводжуємо Вас нашими молитвами і благословенням…Ми шлемо своє благословення, любов і заінтересованість кожному українцю без виключень.

Під час офіційного візиту до Патріархії, Прем’єр-міністра супроводжували Володимир Кістіон – Заступник Прем’єр-міністра, Тарас Кутовой – Міністр Агрокультури, Лілія Гриневич – Міністр Освіти, Андрій Сибіга – Посол України в Туреччині (Анкара), Максим Вдовиченко -  виконуючий обов’язки Генерального Консула України в Туреччині, Сергій Попик та Мирослав Кошелюк – дорадники Прем’єр-міністра, Юрій Боденчук – Спеціальний Секретар Відділу та Данило Білак і  Станіслав Єжов – перекладачі.

На закінчення свого офіційного візиту Глава українського Уряду також відвідав Патріаршу Церкву Святого Георгія.

Джерело: http://www.kmu.gov.ua

Ecumenical Patriarch Meets the Prime Minister of Ukraine

Ecumenical Patriarch Meets the Prime Minister of Ukraine - 03/15/2017

Source: http://www.kmu.gov.ua

(12 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873