Archpastoral Letter on St. Philip's Fast
Archpastoral Letter on St. Philip's Fast

PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

REFLECTIONS ON PYLYPIVKA

ST. PHILIP’S FAST 2016

 

To the Reverend Clergy, the Diaconate in Christ,

the Venerable Monastics and Faithful Laity of the Ukrainian Orthodox Church Beyond the Borders of Ukraine and on their native soil:

 

 CHRIST IS AMONG US!

 

All great things in life must be prepared for—we human beings can’t just casually “walk up to” significant events without readying ourselves for them. In the Secular world the Shopping Seasons is at hand. Some people will spend it jostling for bargains; others will pass the time lamenting the commercialization of Christmas. The Orthodox Church, on the other hand, encourages her faithful to prepare for the Great Feast of the Nativity of our Lord by fasting – serious but joyful preparation season.

Once again, presently we have formally arrived to the time of year made sacred because of our preparation for the solemn commemoration of the Nativity/Incarnation of the Only-Begotten Son of God, Jesus Christ.  It is a time of pilgrimage, a spiritual journey which began on 15/28 November and lasts for 40 days and focuses attention on personal renewal based on not a minimal observance of the Orthodox Christian lifestyle, but on attention to quality and excellence in following the life-giving Gospel.

Pylypivka – St. Philip’s Fast, which calls for renewal by reflecting on the Person of Jesus Christ and the miracle wrought by His Nativity/Incarnation, can very easily be overshadowed and even buried by concerns, which, if not bridled, can plague and distract many of us during the holy season.  

For those of us who adhere to the Orthodox faith and Order embraced by the Blessed Ol’ha and the Venerable Prince Volodymyr of Kyiv and who appreciate the richness of the heritage, which binds us to Kyivan Rus’ – Ukraine’s venerable past and challenging present, Pylypivka 2016 is the time to stand up among those who seek and proclaim Christ, as did our forefathers.  We proclaim Christ the Only Begotten Son of the Father, born of Mary through the Holy Spirit, Christ the True Light shining brightly from the holy cave in Bethlehem and from the Holy Tables of our parish churches.  For us, Pylypivka 2016 is the time to “let our light so shine before men, that they might see the good works and give glory to our Father Who is in Heaven” (Matthew 5:16).  This is the Father, Whose Beloved Son “loves those who are just and shows mercy to those who are hardened in sin.” (Prayer of the First Hours) 

May He, who so loved the world that He sent His Only-Begotten Son to be our Lord and Savior, assist us in our resolve to mature and be nourished by the word of Truth and Life-giving mysteries. 

May we grow and mature in faith as Ukrainian Orthodox Christians so that others, having witnessed the faith manifested in our personal lives and in our parish communities, will be drawn to Christ and, like the shepherds of Bethlehem, will glorify and praise God for all that they have seen and heard through us. 

Assuring you of our prayers and love and requesting yours, we remain your servants in the Lord,

+ Yurij

Metropolitan - Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ Antony

Metropolitan - Ukrainian Orthodox Church of the USA and the Diaspora

+ Jeremiah

Archbishop - Ukrainian Orthodox Eparchy of South America

+ Daniel

Archbishop-elect - Ukrainian Orthodox Church of the USA

+ Ilarion

Bishop - Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ Andriy

Bishop - Ukrainian Orthodox Church of Canada

Archpastoral Letter on St. Philip's Fast

ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ

ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

 

Роздуми про цьогорічний передріздвяний піст Пилипівку - 2016

 

Всечесному духовенству, в Христі Дияконству, Преподобному Чернецтву та всім Вірним Української Православної Церкви поза межами України і нa її рідних землях,

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

Для всіх великих подій в житті ми повинні готуватися. Люди не можуть просто випадково "підійти до" значної події, не приготувавши себе до неї. Секуляризований світ зараз перебуває у стані передріздв’яних Покупок, де люди штовхатимуться щоб отримати добрі знижки; інші будуть нарікати на торгівлю перед Різдвом. З іншого боку, Православна Церква, закликає своїх вірних підготуватися до Великого Свята Різдва Господа нашого Постом – благоговійно та радісно у час відведений для підготовки.

Отож зараз, ми на порозі тієї пори року, яка присвячена для нашого приготування до відзначення народження/втілення Єдинородного Сина Божого - Ісуса Христа. Ця духовна подорож-проща, що розпочинається 15/28 листопада і триватиме 40 днів, зосереджує увагу на особистому відновленні, основаному не на мінімальному дотриманні способу життя православних християн, а на якості і досконалості дотримання вказівок життєдавчого Святого Письма.

Пилипівка закликає нас до відновлених роздумів над Особою Христа Господа і над чудом, виявленим Його народженням/втіленням. На жаль, його можуть замінити, а то й зовсім заховати турботи, котрі, якщо їх не стримати, можуть докучати нам і відвертати нашу увагу від цієї святої пори.

Нам, які дотримуються Православної Віри і традицій, що їх прийняла блаженна княгиня Ольга та рівноапостольний князь Володимир Київські; для нас, які цінимо багатсво духовної спадщини, що в'яже нас із Київською Руссю, із славним минулим і хвилюючим сучасним України, слід під час Пилипівки зарахувати себе до тих, хто шукає і визнає Христа так, як це робили наші пращури. Ми визнаємо Христа, Єдинородного Сина Отця, народженого від Марії через духа Святого, Христа - Правдиве Світло, що сяє з вифлеємської печери і з престолів наших парафіяльних церков. Для нас Пилипівка 2016 року є порою, щоб "наше світло світило перед людьми, щоб добрі діла вони бачили та прославляли Oтця нашого, що на небі" (Мт. 5:16). Це - Отець, Улюблений Син Якого "праведних любить, а гpішників милує ..." (Молитва Першого часу).

Нехай же Той, що так полюбив світ, що послав Свого Єдинородного Сина, щоб Той був нашим Господом і Спасом, допоможе нам дотримати наше рішення - дозрівати і відживлятись словом правди і життєдавчих таїнств.

Зростаймо і дозріваймо у вірі, як православні християни-українці, щоб інші, будучи свідками нашої віри, виявленої у нашому особистому житті і в наших парафіяльних громадах, також прийняли Христа, і, як вифлеємські пастухи, вихваляли і прославляли Бога за те все, що вони побачили і почули серед нас.

Запевняючи вас у наших молитвах і любові та прохаючи ваших молитов за нас, залишаємось ваші слуги у Господі,

 

+ Юрій

Митрополит – Української Православної Церкви в Канаді

+ Антоній

Митрополит – Української Православної Церкви США та Діаспори

+ Єремія

Архієпископ – Української Православної Південно-Американської Єпархії

+Даниїл

Архієпископ-номінант – Української Православної Церкви США

+ Іларіон

Єпископ – Української Православної Церкви в Канаді

+ Андрій

Єпископ – Української Православної Церкви в Канаді

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873