Delegation of the UOC of the USA Visits "Heavenly Hundred" memorial as well as LOGOS Center and Homeless Shelter in Kyiv, Ukraine
Delegation of the UOC of the USA Visits Homeless Shelter

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

CONSISTORY OFFICE OF PUBLIC RELATIONS

PRESS RELEASE

 

Delegation of the UOC of the USA Visits "Heavenly Hundred" Memorial as well as LOGOS Center and Homeless Shelter in Kyiv, Ukraine

 

Following the formal meeting with the President of Ukraine and the Nationwide Council of Churches and Religious Organizations, the delegation of the Ukrainian Orthodox Church of the USA spent the first full day in Ukraine – February 18, 2015, visiting the site of a year long tragedy – a place of slaughter of innocent protestors, people of good will of HEAVENLY HUNDRED.

His Eminence Metropolitan Antony, the Prime Hierarch of the Ukrainian Orthodox Church of the USA led the delegation of six members of the Council of Metropolia (His Grace Bishop Daniel, Very Rev. Fr. Bazyl Zawierucha, Very Rev. Fr. Timothy Tomson, Ms. Olga Coffey and Dr. Paul Micevych) up the hill of Instytutska Street (Heavenly Hundred Street), stopping at every posted photo of numerous victims of the tragic events of 18-21 February, 2014.

Later in the day the entire delegation of the UOC of the USA traveled to the suburbs of Kyiv in order to visit a charitable center – LOGOS, which hosts about 180 refugees from Alchevsk, Luhansk Region and Donbas area. The center itself is organized and cared for by Fr. Mykola Ilnystky, who closely works with the Consistory Office of Christian Charity and St. Andrew’s Ukrainian Orthodox Society of the UOC of the USA. In the past year, the LOGOS center benefitted from the generosity of the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, who provided critical humanitarian aid to the victims of the ongoing war in Ukraine.

Metropolitan Antony and the delegation of the Church closely examined the living quarters of various families that reside in the center, at times 25 people in each room. Speaking with the children of the refugees, His Grace Bishop Daniel through prayer and short educational games was able to touch the basic precepts of Orthodoxy with some 50 children in residence.

Tasting the shredded cabbage, which was being prepared for the evening meal, the delegation of the Church learned about the ministry of LOGOS center, which besides a place of residence provides three daily meals to all residents and visitors - free of charge.

In conclusion of the visit, His Eminence Metropolitan Antony presented an additional gift of $2,000, which completes the pledge of $10,000 to the needs of the refugees of LOGOS Center.

Following the visit to the charitable center, the members of the delegation of the UOC of the USA paid a visit to a local homeless shelter on the outskirts of Kyiv, which provides simple living conditions and daily meals to numerous people in need of care, assistance and love. Once again, the homeless shelter is organized and cared for by the charitable efforts of Very Rev. Mykola Ilnystsly, who solicits donations from various sources in Ukraine and especially through the efforts of St. Andrew’s Society of the Ukrainian Orthodox Church of the USA.

All members of the delegation of the Ukrainian Orthodox Church of the USA visited a military tent set in the middle of the front yard of a local Holy Trinity Ukrainian Orthodox parish (UOC-KP). Talking to the homeless residents of the tent, the delegation learned at length about the daily struggles of life of numerous visitors and residents of the center. As a side note, the tent also provides home to about five cats that share the same roof with about five people that found temporary home for the winter season.

The day concluded in prayer, led by Metropolitan Antony and Bishop Daniel in Ukrainian and English languages, for the residents, care providers and donors of LOGOS center and homeless shelter.

Делегація УПЦ США Відвідує Меморіал "Небесної Сотні", а Також Центр та Притулок для Бездомних ЛОГОС в місті Києві, Україна

 

Після офіційної зустрічі з Президентом України та Національною Радою Церков і релігійних організацій, делегація Української Православної Церкви США провела свій перший день в Україні - 18 лютого 2015 відвідуючи місце трагедії, яка сталася рік тому назад - місце убивства невинних демонстрантів, людей доброї волі НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

Його Високопреосвященство Митрополит Антоній, Первоієрарх Української Православної Церкви США очолив хід делегації шести членів Ради Митрополії (Преосвященнішого Єпископа Даниїла, прот. Василя Завірюхи, прот. Тимофія Томсон, пані Ольга Кофі та Доктора Павла Місевич) вгору по вулиці Інститутській (вул. Небесної Сотні), зупиняючись біля кожного портрета численних жертв трагічних подій 18-21 лютого 2014.

Пізніше, того ж дня вся делегація УПЦ США відправилася в передмістя Києва, щоб відвідати благодійний центр ЛОГОС, в якому знаходиться близько 180 біженців з Алчевська, Луганської області та Донбасу. Цей центр знаходиться під опікою та доглядом прот. Миколи Ільницького, який працює в тісній співпраці з Відділом Благодійної Праці Консисторії та Благодійним Товариством Св. Андрія Первозванного УПЦ США. На протязі цілого минулого року, центр ЛОГОС завдяки доброму серцю вірних Української Православної Церкви США, отримував необхідну гуманітарну допомогу для жертв війни в Україні.

Митрополит Антоній та делегація Церкви уважно оглянули житлові приміщення в яких на даний час проживають цілі сім’ї біженців, часом до 25 осіб у кожній кімнаті. Розмовляючи з дітьми біженців, Преосвященніший Владика Даниїл з допомогою молитви та коротких навчальних ігор мав змогу поговорити про основні засади Православ'я майже з 50 дітьми, які на даний час проживають у благодійному центрі.

Куштуючи нашатковану капусту, яка була приготовлена на вечерю, делегація Церкви більш докладніше дізналася про благодійну працю центру ЛОГОС, який крім того, що надає місце для проживання біженцям, також безкоштовно забезпечує їх та гостей трьох разовим денних харчуванням.

На закінчення візиту, Його Високопреосвященство Митрополит Антоній передав фінансовий подарунок у розмірі $2 000,  що стало останнім внеском для зібрання загальної суми в розмірі $ 10 000 необхідної для потреб біженців центру ЛОГОС.

Після візиту до благодійного центру, члени делегації УПЦ США відвідали місцевий притулок для бездомних на околиці Києва, який забезпечує прості умови життя та щоденне харчування для величезної кількості людей, які потребують догляду, допомоги та любові. Цей притулок також надає допомогу для бездомних та потребуючих завдяки благодійним зусиллям прот. Миколи Ільницького, який збирає пожертви з різних джерел в Україні та завдяки зусиллям Товариства Св. Андрія Української Православної Церкви США.

Всі члени делегації УПЦ США відвідали військовий намет, встановлений посередині подвір'я Свято-Троїцької парафії (УПЦ-КП). Розмовляючи з бездомними жителями намету, делегація більш детальніше дізналася про щоденну боротьбу за виживання жителів намету. Також додамо, що близько п'яти кішок мешкає у наметі під одним дахом з п’ятьма бездомними особами, які знайшли для себе тимчасовий притулок на цю зиму.

День закінчився молитвою за жителів, працівників та жертводавців центру ЛОГОС та притулку для бездомних, яку очолили Митрополит Антоній та Єпископ Даниїл на українській та англійській мовах.

Delegation of the UOC of the USA Visits Homeless Shelter

Delegation of the UOC of the USA Visits Homeless Shelter - 02/18/2015

(45 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873