On the Celebration of 23rd Ukrainian Independence Day
On the Celebration of 23rd Ukrainian Independence Day

STATEMENT OF THE COUNCIL OF BISHOPS

OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

 

On the Celebration

of 23rd Ukrainian Independence Day

 

When we contemplate this 23rd anniversary of the Independence of Ukraine, we look at what is presently taking place in Eastern Ukraine and perhaps wonder if that independence is sustainable when the constant stress of foreign sponsored attacks and attempts to destabilize the nation result in enormous loss of human life, property and feelings of safety. Even more so, these attacks create a lack of confidence in and hope for a central government that can be strong enough to conscientiously and morally inspire the citizens of Ukraine to “keep the faith” that God has not, never has and never will abandon them. All is NOT lost.

The Ukrainian nation and her people have known many worse times of oppression, repression and suppression, most of them emanating from the same source of such “…pressions” they experience now – from a neighbor whose stated reasons for their invasive actions are to protect its own people or to restore its own glory – all forms of “nationalism”. When Ukrainians speak in the same terminology about protecting their own and maintaining their independence – they are called Nazis or Fascists and even worse.

The world is finally beginning to comprehend the hypocrisy of the Putins (for he does not act alone) of the twenty-first century who have not departed from the goals, methods and atrocities of their predecessors from the nineteenth and twentieth centuries – and even earlier. That world must remain united in its determination to rid itself of and stop such forces once and for all time. This will be our prayer as we celebrate the 23rd anniversary of Ukrainian independence.

We call upon the people of Ukraine – all within her borders and all who for decades or just days live beyond those borders – to remain strong in their faith. Call to mind how even after the most incomprehensible and genocidal afflictions – like the Holodomor – Ukraine has risen from the ashes like the mythological Phoenix and became stronger and more determined to follow the road to a self-sustaining independence. Now is not the time to engage in a cannibalistic dissection of society and political will. Now is the time to fall down on our knees to seek God’s further protection and guidance. Now is the time to ensure the creation of a strong government, which with all of its institutions, including the armed forces, can speak with confidence that the citizens of the Ukrainian nation support it.

Every nation of the world throughout the history of mankind, has experienced much of what Ukraine experiences during this first 23 years of independence. The government and the people of all segments of Ukrainian society – having set aside all egotistical desires and agendas - must evolve into a self-identity that will, without question, withstand any and all attacks against it. It is the prayer of the hierarchs, clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the United States of America that our brothers and sisters throughout Ukraine will be granted the patience to allow their faith and dedication to bear fruit.

+ Antony, Metropolitan

+ Daniel, Bishop

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ЗВЕРНЕННЯ СОБОРУ ЄПИСКОПІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ США

 

Cвяткування 23-ої річниці Незалежності України

 

Коли ми споглянемо на 23-ю річницю Незалежності України, ми дивимось очима сьогодення, що зараз коїться у східній Україні і можливо задумуємось, чи ця незалежність є стійкою, коли існує постійний стрес від іноземних атак та спроби зруйнувати стабільність нації приводять до великих втрат людського життя, майна та безпеки. А найбільше, від цих атак проявляється недовіра до уряду країни, котрий міг би бути достатньо сильним, щоб сумлінно та наполегливо підтримувати морально громадян України, щоб “тримали цю віру”, що Бог ніколи не залишав і ніколи не покине їх. Не все ще втрачено.

Україна та її люди зазнавали набагато більші пригнічення, репресії та придушення, більшість з яких походили із цього ж самого джерела, що й зараз – від сусіда, що пояснює свої дії загарбання захистом своїх громадян чи відновлення своєї слави — всі види “націоналізму”. Коли українці вживають ту ж саму термінологію захищаючи своїх громадян та незалежність — то їх називають нацистами чи фашистами чи ще гірше.

Світ на кінець почав бачити лукавство Путіна (бо він це робить не сам) 21 століття котрий притримується мети, методів та жорстокості своїх предків із 19-го і 20-го століть. Світ мусить бути об'єднаний у визначенні як від цього відступити та зупинити ці сили раз і назавжди. Це буде нашою молитвою під час святкування 23-ої річниці Незалежності України.

Ми звертаємось до всіх громадян України – тих, котрі живуть в Україні та поза її межами, – щоб були сильні у вірі. Згадаємо, що навіть після самих пригнічених подій – як Голодомор – Україна піднялася з попелу як міфологічний Фенікс і стала сильнішою та направленою на дорогу своєї незалежності. Зараз не час займатися людожерським розсіченням суспільства та політики. Тепер час, щоб на колінах просити Божого захисту та проводу. Тепер настав час для створення сильного уряду, який з усіма його силами, включно з військовими силами, будуть підтримані громадянами України.

Кожна країна світу за часи історії перейшла через те, що Україна проходить свої перші 23 роки незалежності. Уряд та люди зі всіх кутків Українського суспільства, відклавши всі егоїстичні бажання та плани, повинні дійти до своєї ідентичності, що зможе протистояти любим атакам проти неї. Молитвою єпископів, духовенства та вірних Української Православної Церкви США є щоб наші брати і сестри по всій Україні мали терпіння побачити плоди своєї віри та відданості.

Ми молимося щоб Господь Бог зіслав Своє благословення на людей України.

З любов’ю у Христі Ісусі,

+Антоній, Митрополит

+Даниїл, Єпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

Prayer Books
Calendar 2020
Prayer Book

  

Recent Galleries

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873