Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ!
Christ is Born! Glorify Him!

Nativity Epistle of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Hierarchs Beyond the Borders of Ukraine

To the Venerable and Christ-loving clergy and laity of the Ukrainian Orthodox Church in Australia, New Zealand, Canada, Europe, South America, the United States of America and in Ukraine

Dear and beloved brothers and sisters in the Lord!

Christ is Born!

Into a restless and darkened world appeared the shining light of the Bethlehem star, - the star which announced the incarnation of Him Who would illuminate the darkness and calm the sea of restlessness by His peace. Into the silence of the night comes the majestic chant of the Angels heralding god's greatest manifestations of love towards mankind, - a love which sends His only Begotten Son to the earth. God Himself, so long silent to the restless and darkened world, answers at last! Christ is Born! God is with us! Man can never cease to marvel, - can never cease to reconcile to our human intellect – only by faith, - for the mind is staggered by the implications of the very God, the very Creator, made man! In the manger Child God took a form that we could see and understand as the Way. By His examples, - of His ministry, - in His teachings the way became evident! The Way summed up in the chant of the Angels as they proclaimed: “Peace to men of good will!” The Way becomes His Peace which He gives to all who baptized in Christ, in order to be filled with the desire of good will towards others.

The birth of Jesus Christ was the unique event in the history of the world. It happened only once! The Word was made flesh! And year after year we commemorate this event with hymns and carols of the manifestation of God's love towards mankind. However, to commemorate is not simply an act of remembrance in an event of the past, for it is also there to bring that past event into our present lives and apply it positively. Thus, Christ is Born and we remember that night whenever His light entered into the world of darkness; God is with us, for that light of His life guides and sustains us presently and uninterruptedly. God is with us, His peace resides within stables of our souls, - His way permeates our very lives.

Christ is Born, yes an event of the past, - yes, an event which is continually acting in the souls of those who receive the new born Christ-Child. The past becomes the present moment of life. The word was made flesh and is dwelling among us!

Beloved: it is the easiest thing to fence Christ in the walls of the church building, - to confine Him, to shut Him in the deepest and smallest sanctuary of our hearts, limiting Him to be the Sunday morning segment of our lives. Here, confined, the Word will not become flesh! The Word will not act to a hungry and thirsty world for peace. Christmas is upon us and it must remind us that God is here, that He dwells within us! And wherever man grieve, wherever men are hurt or flesh is bruised,  wherever a children are in hunger or men are in need, - there we must be, as carriers of the newly born Christ-Child, - there, the Word must become flesh in the name of God and for “Peace on earth, good will towards others”. Then, and only then, can Christmas have meaning in our lives. Then, and only then, we can proclaim Christ is Born and God is with us!

May the Word become flesh and dwell amongst us all, guiding our lives throughout coming New Year by His love and with His Peace. It is the prayer of your hierarchs that you experience the most blessed and holy Christmas Season and a New Year filled with the blessings from above.

Christ is Born!  Glorify Him!

The Nativity of Christ 2011/2012

With Archpastoral Blessings,

+ Constantine
Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of the USA and in Diaspora

+ Yurij
Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ Antony
Archbishop – Ukrainian Orthodox Church of the USA

+Ioan
Archbishop – Ukrainian Orthodox Church in Diaspora

+ Jeremiah
Archbishop – Ukrainian Orthodox Church, South America Eparchy

+ Ilarion
Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ Andrij
Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ Daniel
Bishop – Ukrainian Orthodox Church of the USA

***********************************************************************

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНФЕPЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

До духовенства та вірних Української Православної Церкви Австралії, Нової Зеландії, Канади, Європи, Південної Америки, Сполучених Штатів Америки та України

Дорогі улюблені у Христі брати і сестри!

Христос Рождається!

В невгамовний та затемнений світ з'явилось блискуче світло Вифлеємської зірки, - зірки, яка звістила про воплочення Того, Хто просвітить темряву і заспокоїть море невгамованості своїм миром. В нічну тишу пробиває чарівний ангельський спів звіщаючи про найбільше Боже виявлення любові до людства, - виявлення любові, що посилає Свого Єдинородного Сина на землю. Сам Бог, що так довго не відповідав невгамовному та затемненому світові, нарешті відповів! Христос Народився! З нами Бог! Людина ніколи не перестає дивуватися, - ніколи не зможе збагнути цього своїм розумом, - лише вірою, - тому що розум схвильований участю самого Бога, сам Створитель став людиною. В яслах Боже Дитя взяло форму, яку ми б могли бачити і розуміти як істинний Шлях. Своїм життям, своїм вченням, проявився нам шлях! Шлях, про який віствував хор ангельський: “Мир добрим людям!” Шлях стає Його Миром, що Він посилає всім, хто хрещений у Христі, щоб мати бажання творити добро іншим.

Народження Ісуса Христа було особливою подією в історії світу. Це сталося тільки раз! Слово стало тілом! Рік за роком ми згадуємо цю подію піснями та колядками про проявлення Божої любові людству. Проте, згадувати — це не просто пам'ятати подію з минулого, але привести цю подію у наше життя і жити з нею. Отже, Христос Народився і ми пам'ятаємо про цю ніч коли Його світло ввійшло в світ темряви; з нами Бог, бо світло Його життя веде і утримує нас зараз та безкінечно. З нами Бог, Його мир перебуває в печерах наших душ, - Його шлях проникає через наше життя.

Христос Народився, так, подія з минулого, - так, подія, яка постійно пробуває у душі тих, хто приймає новонародженого Христа. Минуле стає теперішньою миттю життя. Слово стало тілом і пробуває між нами!

Улюблені: це найлегше загородити Христа стінами церкви, - обмежити Його, зачинити Його у найглибшій та найменшій святині наших сердець, обмежуючи Його лиш недільною ранковою частиною нашого життя. Тут, зачинене, Слово не стане тілом! Слово не відповість спраглому та голодному за миром світові. Святкування Різдво залежить від нас і воно повинно нагадувати нам, що Бог є тут, що Він перебуває між нами! Де люди сумують, де люди поранені чи тіло побите, де діти голодні чи люди в потребі, там ми повинні бути, як послідовники новонародженого Христа-Немовляти, - там, Слово мусить стати тілом в ім'я Господа та за “Мир на землі, між людьми благовоління”. Тоді, і тільки тоді, Різдво буде мати значення у нашому житті. Тоді, і тільки тоді, ми зможемо виголошувати Христос Народився і з нами Бог!

Нехай Слово стане тілом і перебуває між нами, проводячи наше життя під час наступного Нового Року Своєю любов'ю та миром.  Це є молитва ваших ієрархів, щоб ви відчули святе Різдво та Новий Рік наповнені благами з висоти.

Христос Рождається! Славімо Його!
 
Різдво Христове  2011/2012
 
З архипастирським благословенням

† КОНСТАНТИН
Митрополит Української Православної Церкви США та Діаспори

† ЮРІЙ
Митрополит - Української Православної Церкви в  Канаді

† АНТОНІЙ
Архиєпископ  Української Православної Церкви США

†ІОАН
Архиєпископ Української Православної Церкви в Діаспорі

† ЄРЕМІЯ
Архиєпископ Південно-Американської Єпархії Української Православної Церкви

† ІЛАРІОН
Єпископ  Української Православної Церкви в Канаді

† АНДРІЙ
Єпископ  Української Православної Церкви Канади

† ДАНИЇЛ
Єпископ  Української Православної Церкви США

********************************************************************

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2022
Calendar 2022
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873