Ukrainian Orthodox and Catholic Hierarchs: 77th Anniversary of the Genocidal Famine in Ukraine!

Pastoral Message from the Ukrainian Catholic and the Ukrainian Orthodox Hierarchs of United States of America and Canada

A CALL TO PRAYER AND FOR LIVING VOICES FOR JUSTICE!

Ukrainians throughout the world will commemorate the 77th anniversary of the genocidal famine, the “HOLODOMOR”, which was perpetuated by Joseph Stalin and the Soviet regime against the people of Ukraine in 1932-33.  We will pray together for the souls of the over seven million victims of this man-made famine.  We will raise our collective voice against such oppressive measures and suffering being used in the name of any ideology. 
 
It is important that we remember the more than 7 million victims comprised of innocent men, women and children of a proud nation who simply attempted to defend itself from the forced collectivization policy of Soviet Russia.  Borders were closed.  Food and crops were confiscated.  People who were defiant were shot.  Their souls cry out to be remembered. Let us gather in our holy churches to pray for their souls.  We unite ourselves with them in our collective holy prayer. 

St. Paul reminds us that “you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone”. (Ephesians 2:14-22)  We, your hierarchs, remind you to fulfill your obligation as a member of the household of God by remembering the victims of the famine in collective prayer.
 
We are also called to be a living voice for justice for the millions of victims of the “Holodomor”.  We are called to continually bring to mind, to ourselves and to the world around us, that this famine occurred as a result of the policies of a repressive and evil regime.  Much of the world deluded itself of it happening at the time.  Voices for justice and democracy were silenced, largely by the media who perpetuated the oppressive regime’s denial of the existence of the man-made famine. Our living voice is needed to ensure that such acts of genocide are remembered and prevented from re-occurring.  Efforts to erase or minimize the horrific impact of this man-made famine continue to this day. 

Our strong and assertive collective voice is needed to ensure that the sacrifice of the over 7 million victims is not forgotten and not repeated.  Your hierarchs urge you to choose to be a part of the living conscience of those who have suffered. Their memory and sacrifice cannot be forgotten or minimized.  The victims of the genocide in Ukraine need to be remembered and given justice and dignity by our speaking up in remembrance of them, and for other such victims of genocide throughout the world.
 
We, the hierarchs of the Ukrainian Catholic and Ukrainian Orthodox Churches in the United States of America and Canada pray that this united pastoral message to our faithful will serve as a source of inspiration for Ukrainians to unite in prayerful observance and as a collective voice in remembering the more than seven million victims of the “Holodomor” genocide of 1932-33 in Ukraine.
 
May the memory of the victims of the “Holodomor” genocide be eternal.

Given November, 2010.

+Constantine
Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church in the USA

+Yurij
Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church in Canada

+Archbishop Antony
+Bishop Ilarion
+Bishop Andriy
+Bishop Daniel


+Stefan
Metropolitan of the Ukrainian Catholic Church in the USA

+Lawrence
Metropolitan of the Ukrainian Catholic Church in Canada

+Bishop Richard
+Bishop Stephen
+Bishop Paul
+Bishop David
+Bishop Kenneth
+Bishop Bryan
+Bishop John

***********************************************************************************************************

Пастирське послання Української Католицької та Української Православної єрархії Сполучених Штатів та Канади

Заклик до молитви і живого голосу за справедливість!

Українці світу будуть поминати 77-му річницю голоду-геноциду – Голодомору, влаштованого Йосифом Сталіним і Совєтським режимом проти народу України в 1932-33 роках.  Ми спільно будемо молитися за душі понад семи мільйонів жертв цього штучного голоду. Ми піднімемо наш об’єднаний голос проти цих жорстокостей та мук, що застосовувалися в ім’я ідеології. 

Важливо, щоб ми пам’ятали більш як 7 мільйонів невинних жертв чоловіків, жінок, дітей гордої нації, які просто намагалися захиститися від насильної колективізаційної політики Совєтської Росії.  Кордони були замкнені. Продукти та хліб конфісковані.  Непокірні – розстріляні.  Їхні душі закликають до пам’яті.  Зберімося в наших святих церквах на молитву за їхні душі.  Поєднаймося з ними у спільній святій молитві.

Святий Павло нагадує нам, що ми «більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем  - сам Ісус Христос»  (Еф. 2, 14-22). Ми, ваші єрархи, нагадуємо вам, як членам дому Божого, про здійснення вашого обов’язку - у спільній молитві згадати жертв цього голоду.

Ми також покликані стати живим голосом за справедливість для мільйонів жертв Голодомору.  Ми покликані постійно пам’ятати самі і нагадувати всьому світові, що цей голод виник як результат політики репресивного зловісного режиму.  Більшість світу відмежувалася від того, що відбувалося в той час.  Голоси за справедливість та демократію заглушувалися, головно засобами масової інформації, які підтримували репресивний режим у запереченні існування штучного голоду.  Наші живі голоси потрібні  для того, щоб зберегти пам’ять про такі акти геноциду і не допустити їхнього повторення. Спроби заперечити та применшити страшні наслідки цього штучного голоду продовжуються і сьогодні.  

Наш міцний і наполегливий колективний голос потрібний, щоб упевнитися, що жертва семи мільйонів не забута і ніколи не повториться. Ваші єрархи заохочують вас стати частиною живої совісті тих, хто страждали. Пам’ять про них і їхня жертва не мають бути забуті, чи применшені. Жертви геноциду в Україні треба згадувати, повертаючи їм справедливість та гідність пам’ятати про них та про інші подібні жертви геноциду  в усьому світі.

Ми єрархи Української Католицької та Української Православної Церков Сполучених Штатів та Канади молимося за те, щоб це спільне пастирське послання до наших вірних послужило джерелом натхнення для українців єднатися в молитовному поминанні та в спільному згадуванні більш як семи мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. 

Нехай пам’ять про жертви Голодомору-геноциду буде вічною!

Дано в листопаді 2010 р.

+Константин          
Митрополит Української Православної Церкви  в США     

+Юрій        
Митрополит Української Православної Церкви в Канаді     

+Архиєпископ Антоній    
+Єпископ Іларіон     
+Єпископ Андрій     
+Єпископ Даниїл      
               

+Стефан
Митрополит Української Католицької Церкви в США

+Лаврентій
Митрополит Української Католицької Церкви в Канаді

+Єпископ Ричард
+Єпископ Стефан
+Єпископ Павло
+Єпископ Давид
+Єпископ Кеннет
+Єпископ Браян
+Єпископ Іван

Share This:You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873